-
Research

Department of Law and Governance

The Department of Law and Governance has one of Norway’s largest academic communities within business law as well as a strong team of experts in corporate social responsibility, banking and insurance, political economy and climate strategy.

BI Norwegian Business School registers our scientific publications in the national database Cristin (Current Research Information System In Norway).

Below is a list of the most recent publications. Follow this link to Cristin to make an advanced search.

 

Publications

 • Rønning, Thomas & Bråthen, Gina (2022)
  HR-2021-2532-A. Arbeidsgivers trekk i lønn for påstått feilutbetaling (motregning). Tolkning av arbeidsavtale med klausul om lønnstrekk. Tilbakebetaling. Condictio indebiti. Dissens 4-1.
  Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, 24(1).
 • Fjeldheim, Paul Henning (2022)
  Eiendomsmeglers plikt og rett til å varsle barnevernet
  Lov og Rett, 61, p. 319-329.
 • Espeli, Harald (2022)
  The minimum wage regulations in the Act on Industrial Home Work 1918–1995
  Arbeiderhistorie, 36(1), p. 67-88. Doi: 10.18261/ARBEIDERHISTORIE.36.1.5
 • Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)
  Kommentarer til arbeidsmiljøloven kapittel 11, 14 og 16.
  Karnov lovkommentarer.
 • Innset, Ola (2022)
  Metahistory as Public History: On Introducing Metahistorical Perspectives in Events about Events
  History: The Journal of the Historical Association, p. 392-407. Doi: 10.1111/1468-229X.13265
Show more publications