-
Family firms

Basic financial facts about Norwegian family firms

Eirik Moe

Særtrekk blant norske familiebedrifter. Report by Family Business Norway and EY

Family Business Norway og EY hentet frem ny kunnskap om utvikling og særtrekk blant norske familiebedrifter i utvalgte sektorer.