-
Sustainability and Energy

Education Exchange Project: BI - Pardubice

A Joint project between the University of Pardubice and BI Norwegian Business School.

Innovasjon av utdanningsmetoder og ferdigheter ved University of Pardubice - INEMSUP

Et felles prosjekt mellom University of Pardubice og Handelshøyskolen BI. 

Finansieret med EØS-tilskudd.

Prosjektets består i å bli kjent med prosessen og metodene for undervisning i partnerinstitusjoner ved fagfelleopplæringsaktiviteter, samt dele kunnskap og beste praksis innen miljø- og samfunnsansvar, innovasjonsledelse og bærekraftsspørsmål på høyt nivå.

De forventede målene for prosjektet er:

  • Forbedrede pedagogiske ferdigheter for forelesere ved UPa og partnerinstitusjoner.
  • Bidra til videreutvikling av kurs / emner relatert til samfunnsansvar, bærekraft, innovasjon, sosialt og miljømessig ansvar.
  • Fremmet utdanning av studenter / nyutdannede i godt borgerskap, miljø og samfunnsansvar.
  • Fremmet samarbeid og deling av pedagogisk metodikk, kunnskap og ferdigheter blant partnerinstitusjoner.


Prosjektets leveranse er hovedsakelig:

  • Forbedrede kurs og læreplaner: samfunnsansvar, bærekraftig produksjon og forbruk i kjemisk industri, innovasjon og investeringsstyring for bærekraftig.
  • Utvikling, nye perspektiver innen virksomhet og ledelse, sosial kommunikasjon, miljøøkonomi, prosjektledelse av innovasjoner, innovasjon og investeringsstyring.
  • Lage studiemateriell og casestudier.
  • Organisere formidlingsverksted som oppsummerer tilegnet pedagogisk kunnskap, ferdigheter og fordeler.