-
CCGR Information hub

Wealth tax

Does the taxation of wealth have repurcussions on companies?

The wealth tax has been making headlines in recent years. While few countries still have a wealth tax, there have been lively debates around the possible introduction of wealth taxes in several countries, for example the U.K. and the U.S. Historically, most countries abolished wealth taxes in the 1990s and early 2000s. Norway is one of few developed nations that still has it. 

The Norwegian wealth tax is a tax on an individual’s net wealth*. In 2018, the revenue raised from the wealth tax made up 1.1% of total Norwegian tax revenue and 0.6% of GDP. The proportion was higher only in Luxembourg (7.2% of total tax revenue and 2.9% of GDP in 2018) and in Switzerland (4.8% of total tax revenue and 1.3% of GDP in 2018).

*The tax base for the Norwegian wealth tax consists of an individual’s assets (real estate, bank savings, and securities including both listed and nonlisted shares) less the household’s debt. The value of net assets above the standard deduction is taxed at 0.85% (0.7% represents income for municipalities, and 0.15% goes to the central government).

IN THE MEDIA

22 October 2020 - dn.no

Økt formuesskatt på bolig i 2006–2010 svekket familiebedrifter

Bedriftseiere tok ut bedriftens midler for å dekke økt formuesskatt på bolig i 2006-2010, og uttaket reduserte bedriftens investering, vekst og lønnsomhet. Det viser en studie vi har gjort av norske familiebedrifter.

19 October 2020 - dn.no

Overselger studie om formuesskatt

Frischsenterets oppsiktsvekkende konklusjon om at formuesskatten øker sysselsettingen har et stykke igjen til å bli en overbevisende forklaring.

12 October 2020 - nrk.no

De 10 prosent rikeste betaler nesten hele formueskatten alene

I motsetning til hva høyresiden prøver å få oss til å tro, er formuesskatten svært treffsikker og svært rettferdig, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

09 June 2020 - dn.no

Mer arbeidskraft reduserer ikke formueskatten

Småbedriftseiere kan jo ikke redusere formuesskatten ved å vri innsatsen fra realkapital til arbeidskraft. Gartneriets alternativer «kjøpe minigraver eller ansette en gartner til» viser hvorfor.