-
CCGR Information hub

Wealth tax

Does the taxation of wealth have repurcussions on companies?

Knut Røed, Simen Markussen, Marie Bjørneby og Annette Alstadsæter

Sluttrapport fra utredningsoppdrag om formuesskatt, norske bedrifter og eierskap

Et utredningsoppdrag gjennomført for Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) av Frischsenteret i samarbeid med Senter for skatte- og atferdsforskning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Emmanuel Saez and Gabriel Zucman

Progressive Wealth Taxation

This paper discusses the progressive taxation of household wealth.