-
BI Research Centre

Centre for Health Care Management

The Centre for Health Care Management at BI Norwegian Business School is an interdisciplinary research centre with a clear ambition to contribute to the development of the health care sector.

 • Centre for Connected Care (C3)

   • Thursday, January 1, 2015
   • Sunday, December 31, 2023

  C3 er et NFR-finansiert senter for forskningsdrevet innovasjon ved Oslo Universitetssykehus, et åtteårig program som skal bidra til å akselerere innovasjon i pasientsentriske løsninger.

  Forskningspartnere er BI, UiO IFI, AHO og Ahus Helsetjenesteforskning (HØKH). En rekke innovasjonspartnere er med, som Siemens, Oslo Medtech, Oslo kommune og Larvik kommune. I tillegg er det etablert samarbeid med en rekke internasjonale miljø.

 • Betingelser for endring av praksis ved innføring av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger i helsesektoren (BEPPLO)

   • Wednesday, January 2, 2013
   • Sunday, December 31, 2017

  Prosjektet skal bidra til å forstå og styrke arbeidet med å innføre elektroniske meldinger i samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester, samt bidra til forbedret kvalitet i informasjonsutveksling.

  Studien består av en kombinasjon av design-orientert aksjonsforskning og intervjuer og deltakende observasjon.

  Innovasjonsprosjekt ved Akershus Universitetssykehus, finansiert av NFR (VERDIKT). Samarbeid mellom Ahus, BI, UiO IFI, Skedsmo kommune og Oslo kommune.

 • Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (REACH)

  Gjennom en rekke omfattende kvalitative case-studier, belyses utfordringer i spenningsfeltet mellom etablert infrastruktur og pasientorienterte tjeneste-innovasjoner.

  Forskningsprosjekt, finansiert av NFR (VERDIKT), i samarbeid mellom UiO IFI, BI, Oslo Universitetssykehus, Oslo kommune, og internasjonale forskningspartnere.

 • Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT)

  Studien skal bidra til å forstå og styrke det tverrfaglige samarbeidet ved utvikling og implementering av TAVI-prosedyren (minimal-invasiv utbytting av hjerteklaff).

  Praksisbaserte og komparative studier ved en rekke sykehus i Skandinavia. Innovasjonsprosjekt ved Intervensjonssenteret (OUS Rikshospitalet), i samarbeid med UiO IFI, BI og internasjonale forskningspartnere.