-
BI Research Centre

Centre for Health Care Management

The Centre for Health Care Management at BI Norwegian Business School is an interdisciplinary research centre with a clear ambition to contribute to the development of the health care sector.

  • Start
   • Thursday, January 1, 2015
  • End
   • Sunday, December 31, 2023

  C3 er et NFR-finansiert senter for forskningsdrevet innovasjon ved Oslo Universitetssykehus, et åtteårig program som skal bidra til å akselerere innovasjon i pasientsentriske løsninger.

  Forskningspartnere er BI, UiO IFI, AHO og Ahus Helsetjenesteforskning (HØKH). En rekke innovasjonspartnere er med, som Siemens, Oslo Medtech, Oslo kommune og Larvik kommune. I tillegg er det etablert samarbeid med en rekke internasjonale miljø.

  • Start
   • Wednesday, January 2, 2013
  • End
   • Sunday, December 31, 2017

  Prosjektet skal bidra til å forstå og styrke arbeidet med å innføre elektroniske meldinger i samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester, samt bidra til forbedret kvalitet i informasjonsutveksling.

  Studien består av en kombinasjon av design-orientert aksjonsforskning og intervjuer og deltakende observasjon.

  Innovasjonsprosjekt ved Akershus Universitetssykehus, finansiert av NFR (VERDIKT). Samarbeid mellom Ahus, BI, UiO IFI, Skedsmo kommune og Oslo kommune.

  Gjennom en rekke omfattende kvalitative case-studier, belyses utfordringer i spenningsfeltet mellom etablert infrastruktur og pasientorienterte tjeneste-innovasjoner.

  Forskningsprosjekt, finansiert av NFR (VERDIKT), i samarbeid mellom UiO IFI, BI, Oslo Universitetssykehus, Oslo kommune, og internasjonale forskningspartnere.

  Studien skal bidra til å forstå og styrke det tverrfaglige samarbeidet ved utvikling og implementering av TAVI-prosedyren (minimal-invasiv utbytting av hjerteklaff).

  Praksisbaserte og komparative studier ved en rekke sykehus i Skandinavia. Innovasjonsprosjekt ved Intervensjonssenteret (OUS Rikshospitalet), i samarbeid med UiO IFI, BI og internasjonale forskningspartnere.