BI Research Centre

Centre for Corporate Governance Research

The CCGR aims to produce high-quality research on how ownership and governance of firms impact value-creation and the welfare of firms’ stakeholders.

The Centre for Corporate Governance Research (CCGR) focuses on how ownership and governance of firms impact value-creation and the welfare of firms’ stakeholders. We aim to produce high quality research that offers evidence-based insights and guidance related to the theory and practice of corporate governance. 

Non-listed firms, family firms, and the corporate landscape of Norway are special focus areas of the CCGR.  The detailed information and high quality of Norwegian administrative and financial accounting data enable novel research into key aspects of corporate governance. The center maintains a detailed database on the population of Norwegian firms, which is also made available to BI Norwegian Business School masters and PhD students who write their theses in the area of corporate governance. 

The center brings together researchers and practitioners by organizing conferences and workshops, and by sponsoring research projects. We actively disseminate our findings through interaction with industry, the media, and conferences.

Download: Annual report for 2019

 

 • Sunday, 27 September 2020 - bi.no

  Invitasjon til "Styrets ansvar og bærekraftig corporate governance"

  For å bidra til utvikling av fagmiljø og forskning innen selskapsrett arrangerer Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI selskapsrettslige morgenmøter, som et uformelt…

 • Thursday, 20 August 2020 - bi.no

  CCGR co-hosting Eier- og Styrekonferanse 2020

  The CCGR will co-host the Eier- og Styrekonferanse: «Bærekraft: Utfordringer og muligheter» on September, 22, 2020.

 • Wednesday, 19 August 2020 - Dagens Næringsliv

  Innlegg: La Tangen utøve større samfunnsansvar i Oljefondet

  Nbims nye leder Nicolai Tangen kan ha rett bakgrunn for å vri eierstyringens primærmål fra profitt til samfunnsverdi.

 • Tuesday, 04 August 2020 - Dagens Næringsliv

  Innlegg: Samfunnsansvar og eiergevinst kan også gå hånd i hånd

  Både eierne og samfunnet kan synes best tjent med at bedriften ikke prøver å maksimere profitt, men samfunnsverdi. Profitt først og filantropi deretter er neppe den beste måten å være samfunnsansvarl…

Contact

BI Norwegian Business School
Nydalsveien 37
N-0484 Oslo

The CCGR is associated with the Department of Finance.

Switchboard: +47 46 41 00 00

Follow us on Twitter!

BI-NO-ikon-some-twitter_65.png