-
BI Research Centre

Centre for Corporate Governance Research

The CCGR aims to produce high-quality research on how ownership and governance of firms impact value-creation and the welfare of firms’ stakeholders.

2023

 • Wednesday, 18 January 2023 - Kapital Milliardærbruddene

  Noen av landets aller rikeste har hatt lukrative år i kompaniskap med andre. Men forholdet mellom parhester i business kan fort havarere.

2022

2021

 • Tuesday, 30 November 2021 - Family Business Norway Ansettelse i familiebedrifter

  Familiebedrifter er annerledes som arbeidsgiver. En av fordelene med familiebedrifter er større jobbsikkerhet i form av at familiebedrifter i mindre grad nedbemanner arbeidsstokken i nedgangstider. Familiebedrifter har også en annerledes lederstil med synlige og aktive eiere, som er opptatt av å ivareta familiens verdier og tradisjoner.

 • Saturday, 20 November 2021 - Dagens Næringsliv Innlegg: Kan aksjeselskapene virkelig redde verden?

  Myndighetenes handlingslammelse har gitt næringslivet hovedansvaret for bærekraftig omstilling. Det øker presset for at aksjeselskapenes samfunnsansvar formaliseres i lovgivningen.

  Read more

  References;

  Bebchuk, Lucian og Roberto Tallarita, 2021, The Illusionary Promise of Stakeholder Governance, Cornell Law Review 106, pages 91-178.

  British Academy, 2019, Principles for Purposeful Business.

  Edmans, Alex, 2020, Grow the Pie. How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit, Cambridge University Press.

  EY (2020), Study on directors’ duties and sustainable corporate governance, rapport til den Europæiske Kommission DG Justice and Consumers.

  Fisch, Jill E. og Steven D. Solomon, 2021, Should Corporations Have a Purpose, Texas Law Review, 99, page 1309-1346.

  Mayer, Colin, 2020, Ownership, Agency, and Trusteeship: An Assessment, Oxford Review of Economic Policy, 36:2, pages 223-240.

  Mayer, Colin, 2021, The Future of the Corporation and the Economics of Purpose, Journal of Management Studies 58:3, May 2021, pages 887-901.

  Sjåfjell, Beate and Mark B. Taylor, Clash of Norms: Shareholder Primacy vs. Sustainable Corporate Governance, Nordic & European Company Law LSN Research Paper No. 19-16.

 • Monday, 08 March 2021 - Family Business Norway Kvinner i familiebedrifter

  In recent years there has been an increasing trend in the proportion of women on board and female CEOs in Norway. At the same time, women are still in a minority. That is confirmed by statistics based on CCGR data, cited by Family Business Norway in their podcast from 8 March 2021.

 • Friday, 05 March 2021 - Women in finance SHEconomy and Women in Finance launching 40 by 2040

  Clubhouse panel debate "SHEconomy and Women in Finance launching 40 by 2040". Charlotte Ostergaard discussed the value of gender diversity in the financial sector.

2020

 • Thursday, 22 October 2020 - Dagens Næringsliv Innlegg: Mer arbeidskraft reduserer ikke formuesskatten

  Småbedriftseiere kan jo ikke redusere formuesskatten ved å vri innsatsen fra realkapital til arbeidskraft. Gartneriets alternativer «kjøpe minigraver eller ansette en gartner til» viser hvorfor.

 • Monday, 19 October 2020 - Nrk.no De 10 prosent rikeste betaler nesten hele formuesskatten alene

  Forskere ved BI har sett på hvordan skatten virker på arbeidsplassene. De undersøkte hvordan aksjeeiere som opplevde høyere formuesskatt på boligen måtte områ seg for å betale. Studien viser at aksjeeierne tok ut mer i utbytte og lønn. Derfor fikk bedriftene mindre å rutte med, og lønnsomheten falt.

 • Monday, 12 October 2020 - Dagens Næringsliv Innlegg: Overselger studie om formuesskatt

  Frischsenterets oppsiktsvekkende konklusjon om at formuesskatten øker sysselsettingen har et stykke igjen til å bli en overbevisende forklaring.

 • Wednesday, 19 August 2020 - Dagens Næringsliv Innlegg: La Tangen utøve større samfunnsansvar i Oljefondet

  Nbims nye leder Nicolai Tangen kan ha rett bakgrunn for å vri eierstyringens primærmål fra profitt til samfunnsverdi.

 • Tuesday, 04 August 2020 - Dagens Næringsliv Innlegg: Samfunnsansvar og eiergevinst kan også gå hånd i hånd

  Både eierne og samfunnet kan synes best tjent med at bedriften ikke prøver å maksimere profitt, men samfunnsverdi. Profitt først og filantropi deretter er neppe den beste måten å være samfunnsansvarlig på.

 • Wednesday, 08 July 2020 - Klassekampen Tjener fett på barnehager

  Svenske SBB handler norske barnehager for over fire milliarder kroner – og dobler investeringen sin med lange leiekontrakter.

 • Monday, 06 July 2020 - Stavanger Aftenblad Fra millionformue til gjeldsmareritt

  Ekteparet bygde opp store verdier gjennom flere år. – Så gikk de på en gedigen smell. I dag er gjelden skyhøy. Nå er de pålagt å selge flere av eiendommene sine. Huset der de bor kan de også miste.

 • Monday, 29 June 2020 - Dagens Næringsliv Innlegg: Når kampanjejournalistikk fortrenger innsiktsjournalistikk i DN

  Vi leser DN fordi vi vil vite hva som skjer i næringslivet, hvorfor det skjer, og hva som kan komme til å skje.

 • Tuesday, 09 June 2020 - Dagens Næringsliv Innlegg fra BI-forskere: Økt formuesskatt på bolig i 2006–2010 svekket familiebedrifter

  Bedriftseiere tok ut bedriftens midler for å dekke økt formuesskatt på bolig i 2006-2010, og uttaket reduserte bedriftens investering, vekst og lønnsomhet. Det viser en studie vi har gjort av norske familiebedrifter.

 • Tuesday, 02 June 2020 - Dagens Næringsliv Equinors problem er både velkjent og spesielt

  Equinors kritiserte USA-eventyr ligner et klassisk eksempel på voksesyke. Det spesielle er at selskapet er avhengig av tillit fra fem millioner nordmenn.

 • Saturday, 11 April 2020 - Dagens Næringsliv Få bestemmer for alle på børsselskapenes generalforsamling – men i år kan det bli annerledes

  Eiernes deltagelse på generalforsamling er ofte lav. Fraværet overfører all formell eiermakt til eiere som deltar, og det bryter prinsippet om én-aksje-én-stemme. Men koronakrisen kan gjøre det lettere å delta.  

 • Friday, 21 February 2020 - Dagens Næringsliv Wilhelmsen, Sjølie og eierstyring

  Stein Sjølie kommer med påstander i DN jeg ikke kan la stå uimotsagt. Hverken faglig eller personlig.

 • Monday, 10 February 2020 - Dagens Næringsliv Tror familiestrid kan pulverisere verdier

  BI-professor Øyvind Bøhren tror familiens kontroll over rederiet kan glippe om det gjøres for store endringer i en strid. Familieformue kan også glippe hvis selskapet får svakere eierstyring og dermed lavere verdi, mener Bøhren.

 • Friday, 10 January 2020 - Dagens Næringsliv Sævik rabatten

  Rett før jul la Sunnmøre-reder Pær Sævik og familien inn et bud på en stor del av aksjene i fergerederiet Fjord1. Budet kom som lyn fra klar himmel på ledelsen, og i løpet av én kveld tok familien full kontroll i selskapet. Samtidig åpnet Sævik for at Havila vurderer en «konsolidering» av Fjord1 og Havila Kystruten, heleid av Sævik-familien.

2019

 • Tuesday, 12 November 2019 - e24.no Varsellamper ved rettet emisjon

  Selskaper som henter raske penger fra store investorer må ha gode grunner for ikke å bryte loven. Statistikken viser likevel at rettede emisjoner dominerer på Oslo Børs.

 • Thursday, 07 November 2019 - Dagens Næringsliv Eierstyring er mer enn likebehandling

  Folketrygdfondet mener XXL forskjellsbehandler småaksjonærene i forbindelse med kapitalinnhentingen på 500 millioner kroner.

 • Saturday, 14 September 2019 - Nrk Familiebedrift i fire generasjoner

  Mineralvannfabrikken Roma på Lillestrøm har vært eid av samme familie i 100 år. Med svært bred deltakelse av familien i styrerom og ledelse hele tiden.

 • Saturday, 03 August 2019 - Finansavisen Eierstyring i OBOS

  Boligbyggelagets store hamskifte – Vi skal bygge, sa grunnleggeren Martin Strandli. 90 år senere driver OBOS inkassobyrå og har milliarder i pengebingen.

 • Sunday, 30 June 2019 - E24.no Langt flere familiebedrifter på børs i Sverige enn i Norge: – De har en børskultur vi ikke har

  Det er mange familieeide bedrifter i norsk næringsliv. Men få finner veien til Oslo Børs, iallfall i forhold til sine svenske motparter. – Litt pussig, sier professor.

 • Friday, 19 April 2019 - Hufvudstadsbladets Finland behöver fler kvinnliga företagare

  Kjell Skoglund, vd Finsk-svenska handelskammaren, skriver i ett inlägg i Hufvudstadsbladet om det glastak på arbetsmatknaden som hindrar kvinnor från att avancera: "Vasabördige Joacim Tåg, programchef på Institutet för Näringslivsforskning i Sverige, kallar glastaket för ett 'extremt slöseri av talang'."

 • Saturday, 16 March 2019 - Svenska Dagbladet Ekonom: ”Barnstraffet” gör att glastaket inte krossas

  Lägre lön och lägre sannolikhet att bli vd – för att man föder barn. Det är slutsatsen i den amerikanska nationalekonomen och professorn Marianne Bertrands analys Glastaket. Hon tror inte på kvotering – däremot på att förmå männen att vara hemma mer. ”Fler pappamånader är en mer direkt åtgärd”, säger hon till SvD.

 • Friday, 08 March 2019 - Breakit.se Därför blir kvinnor inte toppchefer lika ofta (och så kan det förändras)

  Nyhetssajten Breakit skriver om vad som hindrar kvinnor från att nå toppen. Joacim Tåg är en av de som intervjuas. Han säger att förklaringen finns i familjemönster. “Skillnaderna uppstår under de fem första åren när man först bildar familj".

 • Sunday, 20 January 2019 - Aftenposten Superprofitt i inkasso

  Eierne i inkassoselskapene får en fortjeneste som er mange ganger høyere enn vanlig i næringslivet. Prisene de kan ta, er fastsatt av staten.

2018

 • Thursday, 29 November 2018 - Stavanger Aftenblad Luftslottet Dale - Fylkesrådmannen har ansvaret

  Toppsjefen i fylkeskommunen har ansvaret for hvordan eierskapet i fylkets egne selskaper følges opp.

 • Friday, 16 November 2018 - BI Business Review Når er en familie aktiv eier?

  Syv av ti norske bedrifter har en familie som majoritetseier, som er vår definisjon av en familiebedrift. Familiebedriften er derfor den dominerende organisasjonsformen i landet, og dominansen har økt over tid.

 • Wednesday, 14 November 2018 - Dagens Næringsliv Når er en familie aktiv eier?

  Norske familiebedrifter flest har en svært aktiv familieeier. Særlig i mindre bedrifter med høy eierkonsentrasjon, lav risiko og god lønnsomhet.

 • Tuesday, 02 October 2018 - BI Business Review Eierstyring: Makt og styring i familiebedrifter

  Jotun, Mjørud, Norrøna, Reitangruppen, Salmar og Aass. Familiebedrifter, alle sammen. Hva betyr de for norsk økonomi? Er de annerledes?

 • Saturday, 29 September 2018 - Dagens Næringsliv Makt og styring i familiebedrifter

  Syv av ti norske bedrifter er familiekontrollert. De styres ikke som andre bedrifter.

 • Tuesday, 20 March 2018 - NRK Radio Er Norge avhengig av arverekken i familiebedrifter?

  Er Noreg avhengig av arverekker i familiebedrifter? Mange viktige bedrifter i landet er familieeigde.

2017

 • Tuesday, 12 December 2017 - Oxford Business Law Blog Dividends and Taxes: The Moderating Role of Agency Conflicts

  Our evidence suggests that both taxes and agency costs are important for dividend policy, that the costly effect of dividends on taxes is actively traded off against the beneficial effect on agency conflicts, and that investors organize their ownership in ways that allow them to capture the beneficial effect of dividends on agency conflicts at the lowest possible tax cost.

 • Monday, 11 December 2017 - BBC Mundo El secreto de Noruega para tener a los tres multimillonarios más jóvenes del mundo

  Se trata de dos mujeres y un hombre los que encabezan la lista de los 20 multimillonarios más jóvenes (menores de 40 años) del mundo de la revista Forbes.

 • Tuesday, 21 November 2017 - Dagens Næringsliv SSB-styret kritiseres for å ha sviktet Meyer

  Styret i Statistisk sentralbyrå får kraftig kritikk av eksperter for å ha vært «passivt» og «sittet bom stille» da ekssjef Christine Meyer trengte styret som aller mest.

 • Sunday, 12 November 2017 - Dagens Næringsliv Tilstrekkelig makt til å passe på pengene

  Oppkjøpsfond er viktige for gründere både som finansieringskilde og spesialister på eierutøvelse.

 • Thursday, 09 November 2017 - Harvard Law School Forum Shareholder conflicts and dividends

  Our evidence suggests that dividend policy is used as a governance mechanism, and that it tries to mitigate rather than exploit shareholder conflicts. This minority-friendly payout is rewarded with higher minority investment later on. Coming from a country with strong mandatory protection of minority shareholders in the law, these results suggest that voluntary, market-based governance mechanisms are important to reduce conflicts of interest also under tight regulatory constraints.

 • Thursday, 19 October 2017 - Dagens Perspektiv Styrekomiteer på fremmarsj

  Større krav og hyppige endringer er i ferd med å gjøre styrearbeidet til en fulltidsjobb. Løsningen kan være noe så enkelt som en komité.

 • Monday, 16 October 2017 - BI Business Review Majoritetseiere beskytter minoriteten

  Norske majoritetseiere flest beskytter minoritetseierne framfor å utnytte dem. Ikke av godhet, men av egeninteresse.

 • Thursday, 12 October 2017 - Dagens Næringsliv Majoritetseiere beskytter minoriteten

  Norske majoritetseiere flest beskytter minoritetseierne framfor å utnytte dem. Ikke av godhet, men av egeninteresse.

 • Thursday, 05 October 2017 - Dagens Næringsliv Aker får stryk for regnestykke

  Hadde Akers regnemestre vært oppe til eksamen, ville det blitt stryk, ifølge professorer.

 • Wednesday, 04 October 2017 - Dagens Næringsliv Ombudstvedt får kritikk fra de usikrede kreditorene

  Flere aktører blant de usikrede kreditorene i Norske Skog reagerer på at tidligere toppsjef Sven Ombudstvedt mottar lønn fra selskapet og samtidig hjelper sikrede kreditorer i kampen om papirkonsernet.

 • Wednesday, 04 October 2017 - Dagens Næringsliv Røkke kan tjene to milliarder – uten å betale én krone i skatt

  Kjell Inge Røkke handlet med Aker og sikret samtidig sitt private selskap muligheten til å tjene to milliarder kroner skattefritt – takket være et fremførbart underskudd.

 • Thursday, 24 August 2017 - Dagbladet Eierne i Hafslund på vei mot rettslokalet

  Oslo Kommune tvangsinnløste til en kurs som verken styret, rettspraksis eller aksjens likviditet vil støtte.

 • Friday, 19 May 2017 - Dagens Perspektiv Styrene burde bare få betalt i aksjer de ikke kan selge

  Finansprofessor Øyvind Bøhren forklarer at et styre som blir betalt i aksjer de ikke kan selge før lenge etter de har gått av kan risikere å dra nytte av- eller bli straffet for det nye styret sine handlinger.

 • Tuesday, 02 May 2017 - Dagens Næringsliv (dn.no) Dette er gullgruvene i norsk næringsliv

  Totalrentabilitet egner seg godt for å sammenligne bedrifter innen samme bransje, men ikke uten videre på tvers av bransjer og fylker.

 • Thursday, 23 March 2017 - NRK P2 - Ekko Når mor er sjefen din på jobb

  Øyvind Bøhren har forsket på familiebedrifter og er med på omvisning i familiebedriften Roma Mineralvannfabrikk i Lillestrøm.

 • Monday, 06 February 2017 - Dagens Næringsliv Dette vil Christoffer overta, hvis pappa sier ja

  Færre og færre arvinger er villig til å ta over familieeide bedrifter. Men Christoffer Furuseth har bestemt seg for å prøve.

 • Monday, 23 January 2017 - Aftenposten Flere gjør som Thon og Mohn

  Øyvind Bøhren sier at det ofte er mye mer enn penger som motiverer både foreldre og barn til å involvere seg i styring og drift av familieselskapet.

2016

 • Thursday, 08 December 2016 - e24.no Professorer: Enten Brekke eller Wærsted er ferdig i Telenor

  Professorer mener det er umulig at begge kan overleve konflikten - og at en avgjørelse av hvem av Sigve Brekke og Gunn Wærsted som får fortsette i Telenor må skje raskt.

 • Sunday, 23 October 2016 - Vestviken24.no Hva er den beste formen for eierskap?

  Flertallet av norske bedrifter er familiebedrifter, men er dette egentlig den beste eierskapsformen for en bedrift?

 • Monday, 14 March 2016 - Dagens Næringsliv Gir råd med CAPS LOCK

  Når pappa Reitan sender epost til sønnene med blokkbokstaver, er det ikke fordi caps lock-knappen har hengt seg opp.

 • Tuesday, 01 March 2016 - Forbes The youngest billionaire in the world is a Norwegian teenager

  Just 19 years young, Alexandra Andresen is the world’s youngest billionaire. Heir to a family fortune built on tobacco, she debuts among the 2016 World’s Billionaires thanks to her stake in investment company Ferd that FORBES values at $1.2 billion.

2015

 • Thursday, 12 November 2015 - Dagens Næringsliv Telenor striden - Full krise

  Både styret og ledelsen i Telenor er under hardt press. – Telenor er i full krise, sier Frank Bakke-Jensen (H).

 • Saturday, 31 October 2015 - Dagens Næringsliv Børsen ser på saken

  Oslo Børs har kontaktet Telenor i forbindelse med informasjonen Næringsdepartementet nylig fikk om Vimpelcom-saken.

 • Thursday, 13 August 2015 - BI Business Review Styr Norges Bank bedre

  Styringen av Oljefondet er i utakt med fondets oppgaver og virksomhet. Det gir dårlig samfunnsøkonomi, skriver Øyvind Bøhren.

 • Tuesday, 11 August 2015 - Dagens Næringsliv Styr Norges Bank bedre

  Styringen av Oljefondet er i utakt med fondets oppgaver og virksomhet. Det gir dårlig samfunnsøkonomi.

 • Saturday, 11 July 2015 - Dagens Næringsliv Jobben som vaktbikkje blir illusorisk

  Sentralbanksjef Øystein Olsen er både sjef og styreleder i Norges Bank, som har ansvar for Oljefondet. Dobbeltrollen øker sjansen for at Oljefondet går på en smell, advarer eksperter.

 • Sunday, 21 June 2015 - Aftenposten Johan H. Andresen: Vil gi døtrene større valgfrihet

  Johan H. Andresen, femte generasjons bedriftseier, jobber for å gi døtrene større valgfrihet enn det han selv hadde.

 • Wednesday, 15 April 2015 - Dagens Næringsliv Sier noe om hennes integritet

  NHH-professor Aksel Mjøs avviser at Catherine Hughes var nødt til å trekke seg: - Hun valgte å stå godt inne på rett side av streken.

 • Tuesday, 31 March 2015 - Dagens Næringsliv Helnorsk tradisjon, unorsk eier

  Nordmenn mener Freia og Solo er minst like norske som før, til tross for at sjokoladen og brusen har hatt utenlandske eiere i tiår.

 • Thursday, 12 March 2015 - Dagens Næringsliv Ukjent med fryktkultur

  Styreleder Per Otto Dyb i Innovasjon Norge kjenner seg ikke igjen i påstanden fra toppsjef Anita Krohn Traaseth om en intern fryktkultur i selskapet.

 • Saturday, 14 February 2015 - Dagsavisen Strammer inn på ledergoder

  LØNN: Næringsminister Monica Mæland (H) strammer inn på pensjonene til ledere i de statlige selskapene. Trond Giske (Ap) er ikke imponert.

 • Wednesday, 04 February 2015 - e24.no Derfor skyr kvinner børsen

  Under halvparten av aksjonærene på Oslo Børs er kvinner. - Det er et spørsmål om trygghet, mener kvinnelige økonomistudenter.

2014

 • Friday, 31 October 2014 - Finansavisen Kontroll, ikke verdiskapning

  NÆRINGSLIV: Selskapsstyringen er mer opptatt av å følge regler enn av å gi gode råd til driften, ifølge statssekretær Jon Gunnar Pedersen og professor Øyvind Bøhren.

 • Saturday, 11 October 2014 - Dagens Næringsliv Småsparerne hamstret

  Syv av ti aksjonærer i sportsutstyrsselskapet XXL er småsparere. Aksjonærforeningen advarer småaksjonærer mot bare å eie XXL-aksjer.

 • Wednesday, 13 August 2014 - Dagens Næringsliv Ekstremt vanskelig jobb foran seg

  I løpet av de siste tre årene har Oljefondet shoppet eiendom for 60 milliarder kroner. Oljefondets tidligere rådgiver, Colin Lizieri, advarer mot å kjøpe for dyrt.

 • Friday, 20 June 2014 - e24.no Dette mister staten kontroll på

  Det er mye som endrer seg hvis staten selger seg ned til under 50 prosent.

 • Friday, 20 June 2014 - Dagens Næringsliv Vil markere at de gjør noe konkret

  BI-professor mener Mæland selger seg ned for å markere at hun kan gjennomføre konkrete endringer.

 • Thursday, 12 June 2014 - Dagens Næringsliv KrF-misnøye med hastekutt

  Regjeringen brukte en hastebestemmelse da den la ned Statskogs småkraftsatsing og tok nær 57 millioner i utbytte. KrF, et av regjeringens støttepartier, varsler at saken ikke er avgjort.

 • Monday, 26 May 2014 - Sunnmørsposten Klyngje ikkje gull for eigarane

  Må ta meir ansvar for fagutdanninga

 • Tuesday, 20 May 2014 - BI Business Review Er næringsklynger spesielt lønnsomme?

  Svaret er ja for samfunnsøkonomien og landet, men nei for bedriftsøkonomien og eierne, viser studie fra Senter for eierforskning ved BI.

 • Tuesday, 20 May 2014 - Dagens Næringsliv Klynger skjerper konkurransen

  Er næringsklynger spesielt lønnsomme? Svaret er ja for samfunnsøkonomien og landet, men nei for bedriftsøkonomien og eierne, skriver Øyvind Bøhren, Fredrik Hoseth og Håvard Remøy

 • Wednesday, 12 March 2014 - Dagens Næringsliv Unoterte aksjer skaper splittelse

  Ikke overbevist: Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken er bekymret for kontrollen med Oljefondet.

 • Friday, 14 February 2014 - Ukeavisen Ledelse Hagens utvalgte

  Håndplukket av Stein Erik Hagen. Kjøpmann og kremmer. Men uten erfaring fra konsernsjefstolen. Orklas nye toppsjef, Peter A. Ruzicka har fått et oppdrag: Konsolidere og tjene penger.

 • Friday, 07 February 2014 - Ukeavisen Ledelse Kjønnskvoteringens pris

  Loven om kjønnskvotering i ASA-styrer har ført til økte kostnader for ASA-ene og flukt fra allmennaksjeselskap som selskapsform, viser ny doktorgrad.

 • Thursday, 30 January 2014 - Aftenposten - Økonomimagasinet Familieeffekten

  Familiebedrifter er mer lønnsomme enn andre bedrifter. Bergersen-slekten har levd godt av sin brusfabrikk i snart 100 år.

 • Thursday, 30 January 2014 - Aftenposten Denne familien har drevet brusfabrikk i snart 100 år

  Det er mange fallgruver for familier som skal drive business sammen, men Bergersen-slekten har knekt koden.

 • Wednesday, 01 January 2014 - NRK Radio Om generasjonsskifte i familiebedrifter

  Eldrebølge for norske familiebedrifter - 65 000 skal skifte eier de neste ti årene. I Japan brukes hjemløse til å rydde opp i ødelagt atomkraftverk. EU åpner arbeidsmarkedet for bulgarere og rumenere - mange frykter en strøm av arbeidssøkere. Debatt om togets framtid i Norge. Ingen har forsket på konsekvensene for elevene med store videregående skoler. Dagens gjest er Steinar Halleland, mannen som sto fram som ensom for to år siden. Hvor lenge varer ett nyttårsforsett?

2013

 • Friday, 15 November 2013 - Dagens Næringsliv Lover skikkelig svar

  Aker-sjef Øyvind Eriksen vil besvare alle spørsmål knyttet til «Aker Wayfarer»-transaksjonen i redegjørelsen til Næringsdepartementet.

 • Friday, 15 November 2013 - Morgenbladet Flere fallgruver med sponset forskning

  Når forskere betales av næringslivet, er det lett å trå feil. Øyvind Bøhren, professor og leder av Senter for eierforskning ved Handelshøyskolen BI, har selv opplevd et av problemene som kan oppstå når private betaler for forskning.

 • Tuesday, 12 November 2013 - Dagens Næringsliv Surt sukker i REC

  80 prosent av regningen ble sendt til de småeierne som ikke kom til å tegne, skriver Øyvind Bøhren.

 • Monday, 11 November 2013 - Dagens Næringsliv Akademisk finansteori

  Avfeier professorene: Akers informasjonsdirektør Atle Kigen avfeier påstandene fra finansprofessorene.

 • Monday, 11 November 2013 - Dagens Næringsliv Er blitt skrudd

  To av Norges fremste finansprofessorer er ikke i tvil: Kjell Inge Røkke kontrollerte Aker har loppet Aker Solutions, der staten er på eiersiden, for rundt 300 millioner kroner.

 • Monday, 11 November 2013 - dn.no Mener Røkke "skrur" staten

  To av Norges fremste finansprofessorer er ikke i tvil: Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker har loppet Aker Solutions, der staten er på eiersiden, for rundt 300 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

 • Wednesday, 06 November 2013 - Dagens Næringsliv Svak styringspraksis i REC

  Problemet med Recs emisjon er praksisen, ikke teorien, skriver professor Øyvind Bøhren.

 • Friday, 01 November 2013 - Stavanger Aftenblad Ikke sikkert kundene tjener på bankfusjon

  – Vi skal alltid være skeptisk når det er direktørene som foreslår fusjon, sier professor i finansiell økonomi, Øyvind Bøhren til Aftenbladet.

 • Thursday, 31 October 2013 - Finansavisen Spetalen hyller seg selv

  Øystein Stray Spetalen mener det gamle REC-styret fortjener konfekt, men avstår selv fra å spise.

 • Monday, 28 October 2013 - Dagens Næringsliv Bommer om REC

  Noen eiere kan forsyne seg på andre eieres bekostning. Derfor er Rec Solar et eksempel på dårlig eierstyring, skriver BI-professor Øyvind Bøhren.

 • Saturday, 26 October 2013 - Finansavisen Styreleder Berdal vs professor Bøhren

  Kritikken fra BI-professor Øyvind Bøhren rammet onsdag REC og styreleder Mimi Berdal for måten de solgte ut REC Solar ved å nekte aksjonærer muligheten til å selge tegningsrettene sine i REC Solar.

 • Thursday, 24 October 2013 - Finansavisen Ny kraftig REC-kritikk

  REC fikk flengende kritikk for billig-emisjonen mot storeiere i fjor sommer. Nå slaktes de av BI-professor Øyvind Bøhren for måten de selger ut REC Solar.

 • Monday, 07 October 2013 - Dagens Næringsliv Redningsmann på overtid

  Da møbelfusjonen mellom Skeidar og Living var i ferd med å feile, måtte arvingen Martin Andresen (36) selv overta som konsernsjef.

 • Thursday, 22 August 2013 - Dagens Næringsliv Ber aksjonærer skjerpe seg

  I snitt var bare 56 prosent av aksjekapitalen representert på årets generalforsamlinger i selskaper på Oslo Børs. For dårlig, mener KLP.

 • Thursday, 08 August 2013 - BI Business Review Styrekvotering et bomskudd

  Flere kvinner i næringslivets toppskikt er et godt mål. Tvungen styrekvotering er et dårlig middel for å nå målet. Styrekvaliteten lider dessuten under kvoteringen.

 • Friday, 12 July 2013 - Finansavisen Spetalen bommer om governance

  Øystein Stray Spetalen burde ikke skyte på corporate governance; det er bare dårlig corporate governance som gir lav verdiskapning for eierne, skriver BI-professor Øyvind Bøhren.

 • Tuesday, 09 July 2013 - Bergens Tidende Konkurransen avgjør prestasjonen

  Hard konkurranse skaper de beste bedriftene. Eierform har mindre betydning, viser BIforskning.

 • Tuesday, 18 June 2013 - Finansavisen Agasti-striden: - Aksjonærer kritiske til Wunderlich-kjøpet

  – Jeg ville i hvert fall hatt tre verdivurderinger, sier BI-professor Øyvind Bøhren. Agasti vil kjøpe sin egen sjefs meglerhus basert på en «fairness opinion».

 • Saturday, 15 June 2013 - Dagens Næringsliv Facebook-data kan gi deg lån - eller avslag

  Data fra Facebook og Twitter kan avgjøre din fremtidige lånesøknad.

 • Tuesday, 28 May 2013 - Kapital Beholder makten

  For å minimere arveavgift og trekke barna inn i sine forretningsimperier deler Norges rikeste menn rundhåndet ut eierandeler til sine barn. Men det er én ting barna ikke får, og det er A-aksjene til far!

 • Thursday, 16 May 2013 - Dagens Næringsliv Uvitende om flykjøp

  Styremedlem i F1 Holding,Frank W. Djuvik, fikk ikke vite at datterselskapet Fjord1 kjøpte Widerøe, før han så det på tv. BI-professor Øyvind Bøhren mener dette er dårlig eierstyring.

 • Thursday, 04 April 2013 - Dagens Næringsliv Sandpåstrøer og dinosaur

  Ikke liv laga: Den norske ordningen med bedriftsforsamlinger er en dinosaur og et sandpåstrøingsorgan, mener BI-professor Øyvind Bøhren.

 • Wednesday, 27 March 2013 - Finansavisen To politikerfeil om bankrenter

  Det nye egenkapitalkravet betyr derfor at bankene må finansiere seg mer med egenkapital, som er den dyreste kapitalkilden, skriver artikkelforfatteren.

 • Tuesday, 26 March 2013 - Dagens Næringsliv Ingen idealverden

  Norske banker arbeider ikke i en idealverden, men i imperfekte markeder. Da gir økt egenkapitalkrav høyere lånerente, skriver BI-professor Øyvind Bøhren.

 • Thursday, 21 March 2013 - Dagens Næringsliv Styreuavhengighet

  INNLEGG LIKESTILLING

 • Monday, 18 March 2013 - Budstikka Sunt å bli kvitt gjeld, mener eksperter

  – Sunt å bli kvitt gjeld, mener eksperter

 • Friday, 08 March 2013 - Dagens Næringsliv Kvotering er et bomskudd

  Flere kvinner i næringslivets toppskikt er er et godt mål, men tvungen styrekvotering er et dårlig middel for å nå målet. Styrekvaliteten lider dessuten under kvoteringen, skriver professor Øyvind Bøhren.

 • Friday, 25 January 2013 - BI Business Review Høyt utbytte - lavt konfliktnivå

  Vi anbefaler eiere flest å ta ut mer utbytte. Dette reduserer konfliktnivået og kan øke selskapsverdien, skriver forskere ved BI.

 • Thursday, 24 January 2013 - Forskning.no Gull i lokale bedrifter

  Pengene yngler raskere om du kjøper aksjer i lokale bedrifter enn i bedrifter som har virksomhet mange steder.

 • Thursday, 24 January 2013 - BI Business Review Gull i lokale bedrifter

  Pengene yngler raskere om du kjøper aksjer i lokale bedrifter enn i bedrifter som har virksomhet mange steder, viser studie fra BI.

 • Wednesday, 23 January 2013 - Dagens Næringsliv Høyt utbytte - lavt konfliktnivå

  Eiere bør ta ut mye av selskapenes overskudd, skriver BI-professor Øyvind Bøhren og forskerkollegaer.

 • Tuesday, 22 January 2013 - Dagens Næringsliv Geografimysteriet

  Den som vil gjøre det skarpt i aksjemarkedet bør kjøpe aksjer i den lokale sjappa.

 • Thursday, 17 January 2013 - Aftenposten Bekymret etter påstander om rentejuks

  Finansministeren mener bankene må sørge for at tilliten til norsk pengemarkedsrenten «er urokkelig».

 • Monday, 14 January 2013 - Dagens Næringsliv Det er mye å vinne

  Flere ansatte bør bli eiere i selskapet de jobber i. Det mener Øyvind Bøhren, professor i finansiell økonomi og leder av Senter for eierforskning ved Handelshøyskolen BI.

2012

 • Wednesday, 05 December 2012 - Bergens Tidende Familieselskaper er mest lønnsomme

  Frank Mohn-konsernet er ikke den eneste familiebedriften som er en pengemaskin. Faktisk er norske familiebedrifter mer lønnsomme enn andre bedrifter.

 • Thursday, 08 November 2012 - Bergens Tidende Tror kvinner kan havne på B-laget

  Styreekspert Øyvind Bøhren mener kvinner i styrerommet har for lite toppledererfaring.Det kan slite på selskapets lønnsomhet.

 • Saturday, 27 October 2012 - Dagbladet Giskes styretrøbbel: Slaktes for Entra-håndtering

  Folket lar seg ikke imponere av Trond Giske (Ap) håndtering av styrerotet i Entra. Settestatsråd Bård Vegar Solhjell består med glans.

 • Monday, 22 October 2012 - Dagens Næringsliv Gidder ikke å gjøre som Giske sier

  Statsbedriftene blåser i reglene til næringsminister Trond Giske.

 • Saturday, 06 October 2012 - Dagens Næringsliv Medaljens bakside

  Regjeringen vurderer å innføre styrekvoteringer for flere selskaper. Nå argumenteres det neppe med økonomi; Kvoteringen har gitt lavere styrekompetanse, overdreven styreuavhengighet og utstrakt bedriftsflukt, skriver Øyvind Bøhren og Siv Staubo, Handelshøyskolen BI.

 • Monday, 03 September 2012 - Aftenposten Mener nordmenn taper på defensivt oljefond - Professor: Blant de beste i klassen

  – Oljefondet må involvere seg mer i selskapene de eier, sier den britiske økonomen John Kay.

 • Friday, 22 June 2012 - Dagens Næringsliv Norge er en klar nummer en

  Dominerer: Staten har kontroll over 56 prosent av verdiene på Oslo Børs. – Det er ikke noe land i Europa som har høyere andel statlig eierskap i børsnoterte selskaper, sier BI-professor Øyvind Bøhren.

 • Sunday, 17 June 2012 - Bergens Tidende Tilrår å selge alt - eller ingenting

  Kulturbyråden i Oslo vurderte delsalg av den kommunale kinoen, slik som Bergen, men mente det var en dårlig løsning. Han får støtte fra økonomiprofessorer.

 • Monday, 02 January 2012 - Finansavisen Ulønnsom kvinnekvote

  En ny studie støtter opp om kvoteringsmotstanderes hovedargument. Mindre erfarne styremedlemmer skal ha gitt lavere verdi for norske selskaper.

2011

 • Monday, 15 August 2011 - Nationen Sparebanker mot normalt

  Sparebankene tar mindre risiko enn forretningsbankene, og har lavere vekstrate. Likevel tjener de like mye penger – stikk i strid med finansteorien.

 • Monday, 04 July 2011 - Dagens Næringsliv Ber McKinsey ta egen medisin

  Dobbeltrolle: McKinsey vil alltid ha et troverdighetsproblem både som rådgiver og investor så lenge de forvalter egen aksjeformue i eget hus, mener BI-professor Øyvind Bøhren.

 • Monday, 04 July 2011 - Dagens Næringsliv Ber McKinsey droppe skjulte hedgefond

  McKinsey vil alltid ha et troverdighetsproblem så lenge de forvalter egen aksjeformue i eget hus, mener BI-professor Øyvind Bøhren.

 • Monday, 16 May 2011 - Dagens Næringsliv Vokter familiejuvelene selv

  Velger internt: Den danske smykkedesigneren Ole Lynggaard (75) har ansatt sønn, datter, svigersønn og kommende svigersønn i selskapsledelsen. Vokste i krise: Å være en familiebedrift er en styrke, fordi det å tenke langsiktig er det eneste vi kan, sier Lynggaard.

 • Wednesday, 09 March 2011 - Moss Dagblad Næringslivet styres av familier

 • Wednesday, 09 March 2011 - Dagens Næringsliv Familier styrer norsk næringsliv

  I mer enn to av tre norske selskaper har én familie full kontroll, viser en helt ny kartlegging. Professor Øyvind Bøhren ved Handelshøyskolen BI har gjennomført undersøkelsen. Han sier til Aftenposten at i mer enn to av tre norske aksjeselskaper sitter én familie på mer enn halvparten av aksjene.

 • Wednesday, 09 March 2011 - Ukeavisen Ledelse Næringslivet styres av familier

  I mer enn to av tre norske selskaper har én familie full kontroll, viser en helt ny kartlegging.

 • Wednesday, 09 March 2011 - Aftenposten Familiene styrer næringslivet

  I mer enn to tredjedeler av norske selskaper har én familie full kontroll. For første gang er familieforholdene i norsk næringsliv kartlagt.

 • Sunday, 20 February 2011 - Dagens Næringsliv Sparebankenes seier

  Trygt...: Sparebankene har tatt mindre risiko enn forretningsbankene. Likevel kommer de resultatmessig like godt ut. ... Og effektivt: - Bankene må drive effektiv for å overleve, konkluderer forsker Morten Josefsen.

 • Saturday, 15 January 2011 - WW World A family affair

  Throughout its 150-year-long history, WW has been a family-controlled company. Could this be one of the reasons for its survival? New research sheds light on this type of companies in general

2010

 • Friday, 17 December 2010 - Dagens Næringsliv Advarer Vestrum

  BI-professor Øyvind Bøhren mener styreleder Jan Vestrum i Intex Resources har problemer med sine tidligere bånd til gruveselskapets russiske storaksjonær. – Det er ikke sikkert at det var spesielt lurt å ta en styrelederjobb med en slik potensiell dobbeltrolle, mener Bøhren.

 • Wednesday, 08 September 2010 - Finansavisen Uproblematisk med Ruzicka

  INDUSTRI: Professor Øyvind Bøhren, ekspert innenfor corporate governance, anser det som uproblematisk at Peter A. Ruzicka blir konsernsjef i Orkla

 • Wednesday, 28 July 2010 - Dagens Næringsliv Potensielt problematisk

  Eksperter er delt i synet på Aker-sjef Øyvind Eriksens gullkantede avtale med majoritetseier Kjell Inge Røkke.

 • Thursday, 24 June 2010 - E24 Røkke-løsning kan være lovbrudd

  Eksperter sår tvil om lederløsningen til Aker Solutions.

 • Thursday, 24 June 2010 - Dagens Næringsliv Tvil om løsning

  Eksperter er i tvil om den provisoriske ledelsen i Aker Solutions er lovlig.

 • Tuesday, 01 June 2010 - BI Magasinet Sikret seg mot finanskrisen

  Norske bedrifter med trang økonomi har gjennom de siste årene økt kontantbeholdningen, viser en studie fra Handelshøyskolen BI. Det har gjort dem bedre i stand til å komme seg helskinnet gjennom finanskrisen.

 • Tuesday, 01 June 2010 - Magma Sikret seg mot finanskrisen

  Norske bedrifter med trang økonomi har gjennom de siste årene økt kontantbeholdningen, viser en studie fra Handelshøyskolen BI. Det har gjort dem bedre i stand til å komme seg helskinnet gjennom finanskrisen.

 • Sunday, 16 May 2010 - Helsingin Sanomat Kiintiö täynnä

  Norge er det første vestlige landet til å vedta en kjønnskvoteringslov. Loven har ført til store endringer, men selskapet resultater har ikke blitt berører.

 • Wednesday, 17 March 2010 - Dagens Næringsliv Kontant gardering

  Norske bedrifter med stram økonomi har økt kontantbeholdningen sine betydelig de siste årene - en god gardering mot finanskrisen. Nå er de i en unik posisjon til å utnytte investeringsmulighetene.

 • Thursday, 04 February 2010 - Dagens Næringsliv - Temaavis Credit and Cash Management

  Kontantstrømprognoser hjelper deg å bygge en modell for hvordan kontanter beveger seg innenfor et prosjekt eller en organisasjon. Det hjelper deg å forutsi om et salg eller en inntekt, som du får i fremtiden, vil dekke kostnadene for operasjonen.

2009

 • Saturday, 19 December 2009 - Dagens Næringsliv Gaveprofessorater - Omvendt munnkurv

  Taus: BI-Professor Øyvind Bøhren er sponset av Stein Erik Hagen. Det stoppet han fra å delta i debatten om formueskatt for de rike.

 • Friday, 24 April 2009 - Ukeavisen Ledelse Ikke invester med Røkke

  - Ikke gå i kompaniskap med Kjell Inge Røkke som småaksjonær. Han kan ikke samarbeide med dem. Det sier BI- professor Øyvind Bøhren.

 • Thursday, 16 April 2009 - Vårt Land Rart at Røkke våger

  BI ­professor mener det blir vanskelig å stole på Kjell Inge Røkke igjen.

 • Tuesday, 14 April 2009 - Dagens Næringsliv Minoritetsran og tunneldrift

  Majoritetseiere kan rane minoritetseiere ved å tvangsinnløse dem til underpris. De kan også la det felleseide selskapet kjøpe majoritetens eiendeler til overpris. Hva står på spill for samfunnet når slike metoder brukes, spør professor Øyvind Bøhren ved senter for eierforskning på Handelshøyskolen BI.

 • Thursday, 05 February 2009 - Aftenposten Mer enn Oslo Børs!

  KKE ANALYSERT. Unoterte bedrifter i Norge leverer større verdiskaping enn børsselskapene, har andre eierutfordring er, men er nesten ikke analysert.

2008

 • Thursday, 14 August 2008 - Forskning.no Rikt selskapsliv utenfor børsen

  Aksjeselskapene utenfor børsen bidrar til større verdiskaping enn selskapene på Oslo Børs. Børsselskapene utgjør bare toppen av isfjellet, fastslår BI-forskerne Janis Berzins og Øyvind Bøhren i ny studie.

 • Thursday, 14 August 2008 - Hegnar Online Børsen er ikke størst

  En salgsanbefaling fra ABG Securities sendte forsikringsaksje ned 9,5 prosent.

 • Wednesday, 25 June 2008 - Statens Eierberetning Eierstyring og bedriftsøkonomi utenfor Oslo Børs

  Statens eierberetning for 2007 omfatter 52 selskaper der staten er eier og hvor dette eierskapet forvaltes direkte av departementene. Beretningen omfatter de selskapene hvor staten som eier i hovedsak har forretningsmessige mål og de mest sentrale selskapene med sektorpolitiske mål.

 • Thursday, 28 February 2008 - Kommunal rapport Blander roller i bompengeselskaper

  ETIKK: Nærmere 60 personer i 16 bompengeselskaper har flere enn ett styre- og lederverv, viser en gjennomgang fra Riksrevisjonen. Flere har uheldige dobbeltroller, mener jusprofessor.

 • Wednesday, 06 February 2008 - Forskning.no Revisorer under lupen

  Norske revisorer lar seg ikke friste til å skrive plettfrie revisjonsberetninger selv om de får ekstra godt betalt for sine tjenester, viser en studie fra Handelshøyskolen BI.

2007

 • Wednesday, 19 December 2007 - E24 Koreanernes milliardtap

  Kjell Inge Røkke har spart 1,7 milliarder kroner på kvitte seg med Aker Yards i vinter. Koreanske STX har tapt nesten like mye på å hoppe i Røkkes sko.

 • Friday, 14 December 2007 - Den norske Revisorforening Sterk integritet blant revisorene

 • Friday, 14 December 2007 - BI.no Revisorer har ryggrad

  Kan selskaper skaffe seg en ren revisjonsberetning ved å kjøpe tilleggstjenester eller betale svært godt for revisjonen? Ny norsk forskning viser at svaret er nei.

 • Thursday, 13 December 2007 - Aftenposten Revisorer har ryggrad

  Kan selskaper skaffe seg en ren revisjonsberetning ved å kjøpe tilleggstjenester eller betale svært godt for revisjonen? Ny norsk forskning viser at svaret er nei.

 • Thursday, 12 July 2007 - Politiken Kvinder i bestyrelsen skader forretningen

  Kvinder på bestyrelsesposter giver underskud i virksomhederne, viser ny undersøgelse. Men det skyldes, at mandsdominerede bestyrelser har svært ved at samarbejde med det andet køn, vurderer eksperter.

 • Monday, 02 July 2007 - Mindre penger med flere kvinner

  Taper penger: Den australske forskeren Renée Adams viser i en ny avhandling at flere kvinner i styrene fører til tapt lønnsomhet i ellers veldreve selskaper. Får støtte: - Den økonomisk sett beste kjønnsbalansen må vi anta fantes i norske styrer før kvoteringsloven, sier Øyvind Bøhren, Professor ved Handelshøyskolen BI.

 • Friday, 22 June 2007 - E24 Best for gründere å gå fort

 • Thursday, 07 June 2007 - Finansavisen Innside-eiere er mangelvare

  BI-professor Øyvind Bøhren savner flere ledere på aksjonærlistene. Eiendomslederetror ikke det ville bedret kursutviklingen.

 • Saturday, 28 April 2007 - Finansavisen Oppkjøpene er en bløff

  En fersk studie av 10.000 oppkjøp knuser kneskålene på oppkjøpskåte sjefer.

 • Saturday, 14 April 2007 - E24 Gir blaffen i prisene

  Investorene tror ikke økt konkurranse vil gi lavere priser på meglertjenester. For dem er det heller ikke så viktig.

 • Tuesday, 09 January 2007 - E24 Tre ganger på trynet

  Valgkomiteen dumpet i går Stordalen og Spetalens krav om å få være med og bestemme i Norske Skog. Det er tredje gang duoen taper, på like mange forsøk.

2006

 • Friday, 10 November 2006 - Forskning.no Sparebankenes lønnsomme oppskrift

  Eierløse sparebanker er minst like lønnsomme som eide forretningsbanker, viser en ny studie av samtlige norske banker. - Dette resultatet er stikk i strid med hva vi ventet, fastslår BI-professor Øyvind Bøhren.

 • Friday, 03 November 2006 - Avisenes Nyhetsbyrå Eierløse sparebanker er lønnsomt

 • Tuesday, 17 October 2006 - Finansavisen Går på vannet

  Etter to års forskningsarbeid løfter professor Øyvind Bøhren ved BI på øyenbrynene for sparebankenes økonomiske resultater.

 • Tuesday, 10 October 2006 - Økonomisk rapport Hagen sponser BI

 • Tuesday, 10 October 2006 - BI Forskningsportal BI-satsing på eierforskning

 • Tuesday, 30 May 2006 - Aftenposten Sunde kjøpte fred, men tapte tillit

  Olav Nils Sunde kvitter seg med brysomme minoritetsaksjonærer i Grevig ved å legge nye millioner på bordet. Mange mener Sunde nå har skaffet seg et frynsete rykte.

 • Tuesday, 30 May 2006 - Dagens Næringsliv Odfjell må unngå rollekonflikt

  - Dette er en klassisk ”på-begge-sider-av-bordet”-problematikk, og Odfjell bør sørge for å ikke havne i en rollekonflikt, mener BI-professor Øyvind Bøhren.

 • Tuesday, 09 May 2006 - Aftenposten Majoritetsovergrep i Gresvig?

  Nye ringe mønstre og mange tilbydere gjør at milliardveksten i telemarkedet avtar. I 2005 vokste norsk telebransje med bare en drøy prosent.

2005