Research

Department of Finance

The Department of Finance has a strong international orientation, with faculty from leading schools in finance and economics. Our research is published in top journals and covers all areas of finance.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

  • Øyvind Norli

   Praktisk bruk av Kapitalverdimodellen

   Praktisk Økonomi & Finans, No. 2, 2011.

  • Øyvind Bøhren

   Kompakt og intens. Erfaringer fra en skriveprosess (Compact and intense. Experience from a writing process)

   Prosa 17, no. 3, 2011, 64-67.

  • Øyvind Bøhren

   Eierne, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge

   Fagbokforlaget, 2011.

  • Charlotte Ostergaard, Ibolya Schindele, Bent Vale

   Sosial Kapital Kan Påvirke Norske Sparebankers Evne til å Overleve (Social Capital can Affect the Survival of Norwegian Savings Banks)

   Sparebankbladet, No. 2, Finansnæringens Fellesorganisation (Finance Norway), 2011, 32-25.

2010

2009

2008

2007

  • Yuliya Demyanyk, Charlotte Ostergaard og Bent E. Sørensen

   Banking Deregulation Helps Small Business Owners Stabilize Their Income

   The Regional Economist, Federal Reserve Bank of St. Louis, April 2007.

  • Øyvind Norli

   Børsintroduksjoner

   Praktisk Økonomi & Finans, vol. 23, No. 3, 11--19, 2007.

  • B. Espen Eckbo, Ronald W. Masulis og Øyvind Norli

   Security Offerings

   i B. Espen Eckbo (ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance Volume 1 (Handbooks in Finance Series, Elsevier/North-Holland), 2007

2006

2005

  • Dag Henning Jacobsen og Dagfinn Rime

   The Tobin tax: Perspectives from microstructure finance" (in Norwegian)

   Økonomisk Forum, no. 5 (2005)

  • Øyvind Bøhren og Nils Erik Krosvik

   Tvangsinnløsning av minoritetseiere: Rettsøkonomien i norske skjønnssaker gjennom 25 år" (Minority freezeouts: Law and economics in Norwegian courts over 25 years)

   Tidsskrift for Rettsvitenskap 118 (1-2), 2005, 122-152

2004

  • Geir H. Bjønnes og Dagfinn Rime

   Electronic FX Trading -- influencing dealer behaviour?

   e-FOREX, (July 2004).

2003

  • Øyvind Bøhren og Bernt Arne Ødegaard

   Norsk eierskap: Særtrekk og sære trekk (The ownership structure of Norwegian firms)

   Praktisk Økonomi og Finans 20, 2003, 3-17

  • Paul Halpern og Øyvind Norli

   Income trusts: Old wine in new bottles?

   Canadian Investment Review vol. 16, No. 3, Fall 2003

2002

2000

1999

1998

  • Charlotte Ostergaard

   IOSCO Risk Management and Control Guidance for Securities Firms and Their Supervisors

   Financial Regulation Report, April 1998

1997

1993

  • Øyvind Bøhren

   På leting etter god pristeori: Historien om kapitalverdimodellen. (Searching for a good price theory: The story of the capital asset pricing model)

   Sosialøkonomen 47, no. 2, 1993, 20-24.

1991

  • Øyvind Bøhren, Knut Larsen, Dag Michalsen and Hans Robert Schwencke

   Egenkapitalrentabilitet og skatt: En kritisk analyse. (Equity returns and taxes: A critical reexamination)

   Beta 5, no. 1, 1991, 54-63.