BI Research Centre

Center for Creative Industries (BI:CCI)

BI Norwegian Business School has created a Research Centre for the creative industries to promote research and education in Norway.

  • Olsen, Ragnhild Kristine; Solvoll, Mona Kristin

   Reinventing the business model for local newspapers by building walls

   Read more (+)

   Olsen, Ragnhild Kristine; Solvoll, Mona Kristin. 2018. "Reinventing the business model for local newspapers by building walls". Journal of Mediea Business Studies. Url: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16522354.2018.1445160?scroll=top&needAccess=true

  • Olsen, Ragnhild; Solvoll, Mona; Gran, Anne-Britt

   Digitalisering av lokal mediebruk (2.versjon)

   Read more (+)

   Olsen, Ragnhild; Solvoll, Mona; Gran, Anne-Britt. 2018. Digitalisering av lokal mediebruk DnD-rapport 1, verjson 2. Oslo: BI Centre for Creative Industries

  • Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind

   Digitalisering av bok og bibliotek

   Read more (+)

   Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind. 2018. Digitalisering av bok og bibliotekDnD-rapport 2. Oslo: BI Centre for Creative Industries

  • Gaustad, Terje; Theie, Marcus Gjems; Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind; Gran, Anne-Britt; Espelien, Anne

   Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier

   Read more (+)

   Gaustad, Terje; Theie, Marcus Gjems; Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind; Gran, Anne-Britt; Espelien, Anne. 2018. Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serierOslo: Menon Economics og BI Centre for Creative Industries

  • Kristian Alm, Mark Brown og Sigrid Røyseng

   Kommunikasjon og Ytringsfrihet i Organisasjoner

   Read more (+)

   Alm, Kristian, Mark Brown, Sigrid Røyseng. 2016. Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjonerOslo: CappelenDamm Akademisk

  • Anne-Britt Gran

   Økonomisk selvsensur i kultursektoren

   Read more (+)

   Anne-Britt Gran: Økonomisk selvsensur i kultursektoren. I Kristian Alm , Mark Brown og Sigrid Røyseng (red.) Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjonerOslo: CappelenDamm Akademisk, 2016.

  • DeMello, Steven og Furseth Peder Inge.

   Innovation and Culture in Public Services – The Case of Independent Living

   Read more (+)

   DeMello, Steven og Furseth Peder Inge. 2016. Innovation and Culture in Public Services – The Case of Independent Living. UK: Edward Elgar Publishing.

  • Furseth, Peder Inge og Richard Cuthbertson

   Innovation in a Consumer Society: Value-Driven Service Innovation

   Read more (+)

   Furseth, Peder Inge og Richard Cuthbertson. 2016. Innovation in a Consumer Society: Value-Driven Service Innovation. UK: Oxford University Press

  • Brønn, Peggy Simcic, Øystein Bonvik and Tor Bang.

   Innføring i PR

   Read more (+)

   Brønn, Peggy Simcic, Øystein Bonvik and Tor Bang. 2015.  Innføring i PR. Oslo: Fagbokforlaget.  (ISBN 9788245016567)

  • Cuthbertson, Richard, Peder Inge Furseth og Stephen J. Ezell

   Innovating in a Service-Driven Economy

   Read more (+)

   Cuthbertson, Richard, Peder Inge Furseth og Stephen J. Ezell. 2015. Innovating in a Service-Driven Economy.  UK: Palgrave Macmillan.

  • Røyseng, Sigrid

   Sosiologiske studier av kunst

   Read more (+)

   Røyseng, Sigrid.2015. Sosiologiske studier av kunst. In: Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02499-8. p. 97-107

  • Solvoll, Mona K

   Football on Television: How has the coverage of the Cup Finals in Norway changed from 1961 to 1995?

   Read more (+)

   Solvoll, Mona K.2015. Football on Television: How has the coverage of the Cup Finals in Norway changed from 1961 to 1995?. Media Culture and Society 2015 ;Volume 38.(2) p. 141-158

  • Bang, T., Roppen, J., Krumsvik, H. A., Solvoll, K. M., og Barland, J

   Medieøkonomi: Konflikt og samspill

   Read more (+)

   Bang, T., Roppen, J., Krumsvik, H. A., Solvoll, K. M., og Barland, J. 2014. Medieøkonomi: Konflikt og samspill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

  • Bech-Karlsen, J

   Den nye litterære bølgen. Litteraritet og transparens i norske dokumentarbøker 2006-20013

   Read more (+)

   Bech-Karlsen, J. 2014. Den nye litterære bølgen. Litteraritet og transparens i norske dokumentarbøker 2006-20013. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

  • Feuls, M., Fieseler, C., og Suphan, A

   A social net? Internet and Social Media Use during Unemployment

   Read more (+)

   Feuls, M., Fieseler, C., og Suphan, A. 2014. “A social net? Internet and Social Media Use during Unemployment”. Work, Employment and Society 28 (4): 551-570. 

  • Fieseler, C., Meckel, M., og Ranzini, G

   Professional Personae‐ How Organizational Identification Shapes Online Identity in the Workplace

   Read more (+)

   Fieseler, C., Meckel, M., og Ranzini, G. 2014. “Professional Personae‐ How Organizational Identification Shapes Online Identity in the Workplace”. Journal of ComputerMediated Communication. doi: 10.1111/jcc4.12103.

  • Gran, A-B

   Digitale tider i kulturlivet. Om digitalt kulturforbruk, kulturpolitikk og kulturelle etterslep

   Read more (+)

   Gran, A-B. 2014. "Digitale tider i kulturlivet. Om digitalt kulturforbruk, kulturpolitikk og kulturelle etterslep". Sosiologi i dag. 44 (1): 13-38.

  • Røyseng, S

   Kulturpolitikk og lobbyisme. En case-studie av det dansepolitiske oppsvinget under Kulturløftet

   Read more (+)

   Røyseng, S. 2014. "Kulturpolitikk og lobbyisme. En case-studie av det dansepolitiske oppsvinget under Kulturløftet". Sosiologi i dag 44 (1): 66-89.

  • Warner-Søderholm, G., Andy Bertsch, A., Saeed, M., and Abdullah, ABM

   Doing Business in Norway: An International Perspective

   Read more (+)

   Warner-Søderholm, G., Andy Bertsch, A., Saeed, M., and Abdullah, ABM. 2014. "Doing Business in Norway: An International Perspective". Asian Journal of Research in Business Economics and Management 4 (11): 32-45.

  • Bech-Karlsen, J

   Between Journalism and Fiction. Three Founders of Modern Norwegian Literary Reportage

   Read more (+)

   Bech-Karlsen, J. 2013. "Between Journalism and Fiction. Three Founders of Modern Norwegian Literary Reportage". Literary Journalism Studies, Vol. 5, No. 1.

  • Bertsch, A. og Warner-Søderholm, G

   Exploring Societal Cultural Values and Human Rights and Development

   Read more (+)

   Bertsch, A. og Warner-Søderholm, G. 2013. «Exploring Societal Cultural Values and Human Rights and Development”. SAGE Open. July-September, 3 (3)

  • Fieseler, C. og Fleck, M

   The Pursuit of Empowerment through Social Media: Structural Social Capital Dynamics in CSR-Blogging

   Read more (+)

   Fieseler, C. og Fleck, M. 2013. “The Pursuit of Empowerment through Social Media: Structural Social Capital Dynamics in CSR-Blogging.” Journal of Business Ethics 118 (4): 759-775.

  • Gran, A-B

   Site-Specific Strength: The regional power of historical plays and place sponsoring

   Read more (+)

   Gran, A-B. 2013. “Site-Specific Strength: The regional power of historical plays and place sponsoring”. In L. Lindeborg, og Lindkvist, L. (eds.)The Value of Arts and Culture for Regional Development - A Scandinavian Perspective. London: Routledge.

  • Bucher, E., Fieseler, C., og Suphan, A

   The Stress Potential of Social Media in the Workplace

   Read more (+)

   Bucher, E., Fieseler, C., og Suphan, A. 2012. “The Stress Potential of Social Media in the Workplace.” Information, Communication & Society 16 (19): 1639-1667

  • Larsen, S. og Solvoll, M

   Medieplanlegging

   Read more (+)

   Larsen, S. og Solvoll, M. 2012. Medieplanlegging. Bergen: Fagbokforlaget

  • Mangset, P., Kleppe, B., og Røyseng, S

   Artists in an Iron Cage? Artist work in performing arts institutions

   Read more (+)

   Mangset, P., Kleppe, B., og Røyseng, S. 2012. ”Artists in an Iron Cage? Artist work in performing arts institutions.” The Journal of Arts Management, Law, and Society 42 (4):156-175.

  • Warner-Söderholm, G

   But we’re not all Vikings! Intercultural identity within a Nordic context

   Read more (+)

   Warner-Söderholm, G. 2012. “But we’re not all Vikings! Intercultural identity within a Nordic context.” Journal of Intercultural Communication. Issue 29.

  • Røyseng, S

   Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder

   Read more (+)

   Røyseng, S. 2011. Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder. Oslo/Bergen: Norsk kulturråd/Fagbokforlaget

  • Fieseler, C. Fleck, M. og Meckel, M

   Corporate Social Responsibility in the Blogosphere

   Read more (+)

   Fieseler, C. Fleck, M. og Meckel, M. 2010. "Corporate Social Responsibility in the Blogosphere”. Journal of Business Ethics 91 (4): 599-614.

  • Bech-Karlsen, J

   Jordskjelv i mediene: Vil journalistikken overleve?

   Read more (+)

   Bech-Karlsen, J. 2009. "Jordskjelv i mediene: Vil journalistikken overleve?" Materialisten, Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. Nr 1-2.

  • Gaustad, T

   Sweetening the deal: To what extend can public funding attract private film investors?

   Read more (+)

   Gaustad, T. 2009. “Sweetening the deal: To what extend can public funding attract private film investors?”. Nordicom Review 30 (2): 179-197.

  • Mangset, P. og Røyseng, S

   Kulturelt entreprenørskap

   Read more (+)

   Mangset, P. og Røyseng, S. 2009. Kulturelt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforlaget

  • Bech-Karlsen, Jo

   Losing i mediehuset. Filosofi, metoder og modeller til bruk i flermediale redaksjoner

   Read more (+)

   Bech-Karlsen, Jo. 2008. Losing i mediehuset. Filosofi, metoder og modeller til bruk i  flermediale redaksjoner. Fredrikstad: IJ-forlaget.

  • Røyseng, S

   Arts management and the autonomy of art

   Read more (+)

   Røyseng, S. 2008. ”Arts management and the autonomy of art”. International Journal of Cultural Policy 14, (1): 37-48.

  • Gran, A-B og Hofplass, S

   Kultursponsing

   Read more (+)

   Gran, A-B og Hofplass, S. 2007. Kultursponsing. Oslo: Gyldendal Akademisk.

  • Bech-Karlsen, J

   Åpen eller skjult. Råd og uråd i fortellende journalistikk

   Read more (+)

   Bech-Karlsen, J. 2007. Åpen eller skjult. Råd og uråd i fortellende journalistikk. Oslo: Universitetsforlaget.

  • Gaustad, T

   The Problem of Excludability for Media and Entertainment Products in New Electronic Market Channels

   Read more (+)

   Gaustad, T. 2002. “The Problem of Excludability for Media and Entertainment Products in New Electronic Market Channels.” Electronic Markets 12 (4): 248-252

  • Gaustad, T

   “Joint Product Analysis in the Media and Entertainment Industries: Joint Value Creation in the Norwegian Film Sector.” In R.G. Picard (Ed.) Media Firms: Structures, Operations, and Performance

   Read more (+)

   Gaustad, T. 2002. “Joint Product Analysis in the Media and Entertainment Industries: Joint Value Creation in the Norwegian Film Sector.” In R.G. Picard (Ed.) Media Firms: Structures, Operations, and Performance". Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  • Helgesen, T. og Gaustad

   Medieøkonomi

   Read more (+)

   Helgesen, T. og Gaustad, T. 2002. Medieøkonomi. Nesbyen: Stølen