BI Research Centre

Center for Creative Industries (BI:CCI)

BI Norwegian Business School has created a Research Centre for the creative industries to promote research and education in Norway.

 • Olsen, Ragnhild Kristine; Solvoll, Mona Kristin

  Reinventing the business model for local newspapers by building walls

  Read more (+)

  Olsen, Ragnhild Kristine; Solvoll, Mona Kristin. 2018. "Reinventing the business model for local newspapers by building walls". Journal of Mediea Business Studies. Url: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16522354.2018.1445160?scroll=top&needAccess=true

 • Olsen, Ragnhild; Solvoll, Mona; Gran, Anne-Britt

  Digitalisering av lokal mediebruk (2.versjon)

  Read more (+)

  Olsen, Ragnhild; Solvoll, Mona; Gran, Anne-Britt. 2018. Digitalisering av lokal mediebruk DnD-rapport 1, verjson 2. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind

  Digitalisering av bok og bibliotek

  Read more (+)

  Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind. 2018. Digitalisering av bok og bibliotekDnD-rapport 2. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Gaustad, Terje; Theie, Marcus Gjems; Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind; Gran, Anne-Britt; Espelien, Anne

  Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier

  Read more (+)

  Gaustad, Terje; Theie, Marcus Gjems; Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind; Gran, Anne-Britt; Espelien, Anne. 2018. Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serierOslo: Menon Economics og BI Centre for Creative Industries

 • Øyvind Torp, Anne-Britt Gran, Irina Eidsvoll Tøien og Marcus Gjems Theie

  Musikkbransjen i Norge 2011-2015: Økonomisk analyse av fem delbransjer og elleve undergrupper

  Read more (+)

  Torp, Øyvind; Gran, Anne-Britt; Tøien, Irina Eidsvoll; Theie, Marcus Gjems. 2017. Musikkbransjen i Norge 2011-2015: Økonomisk analyse av fem delbransjer og elleve undergrupper  Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Mona Solvoll

  Annonse+

  Read more (+)

  Solvoll, Mona. 2017. Annonse+ -Annonsepotensialet for digitale lokalaviser med brukerbetalinger. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Kristian Alm, Mark Brown og Sigrid Røyseng

  Kommunikasjon og Ytringsfrihet i Organisasjoner

  Read more (+)

  Alm, Kristian, Mark Brown, Sigrid Røyseng. 2016. Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjonerOslo: CappelenDamm Akademisk

 • Anne-Britt Gran

  Økonomisk selvsensur i kultursektoren

  Read more (+)

  Anne-Britt Gran: Økonomisk selvsensur i kultursektoren. I Kristian Alm , Mark Brown og Sigrid Røyseng (red.) Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjonerOslo: CappelenDamm Akademisk, 2016.

 • Gran, Anne-Britt, Øyvind Torp and Marcus Theie

  Kreativ næring i Norge 2008-2014

  Read more (+)

  Gran, Anne-Britt, Øyvind Torp and Marcus Theie. 2015. Kreativ næring i Norge 2008-2014. Oslo: BI Centre for Creative Industries.

 • DeMello, Steven og Furseth Peder Inge.

  Innovation and Culture in Public Services – The Case of Independent Living

  Read more (+)

  DeMello, Steven og Furseth Peder Inge. 2016. Innovation and Culture in Public Services – The Case of Independent Living. UK: Edward Elgar Publishing.

 • Furseth, Peder Inge og Richard Cuthbertson

  Innovation in a Consumer Society: Value-Driven Service Innovation

  Read more (+)

  Furseth, Peder Inge og Richard Cuthbertson. 2016. Innovation in a Consumer Society: Value-Driven Service Innovation. UK: Oxford University Press

 • Gran, Anne-Britt and Øyvind Torp

  Eksportundersøkelsen 2015

  Read more (+)

  Gran, Anne-Britt and Øyvind Torp. 2016. Eksportundersøkelsen 2015. Oslo: BI Centre for Creative Industries

 • Brønn, Peggy Simcic, Øystein Bonvik and Tor Bang.

  Innføring i PR

  Read more (+)

  Brønn, Peggy Simcic, Øystein Bonvik and Tor Bang. 2015.  Innføring i PR. Oslo: Fagbokforlaget.  (ISBN 9788245016567)

 • Cuthbertson, Richard, Peder Inge Furseth og Stephen J. Ezell

  Innovating in a Service-Driven Economy

  Read more (+)

  Cuthbertson, Richard, Peder Inge Furseth og Stephen J. Ezell. 2015. Innovating in a Service-Driven Economy.  UK: Palgrave Macmillan.

 • Daams, Margit and Anne-Britt Gran

  Drømmeløftet kulturell og kreativ næring

  Read more (+)

  Daams, Margit and Anne-Britt Gran. 2015. Drømmeløftet kulturell og kreativ næring. Oslo: Innovasjon Norge

 • Røyseng, Sigrid

  Sosiologiske studier av kunst

  Read more (+)

  Røyseng, Sigrid.2015. Sosiologiske studier av kunst. In: Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02499-8. p. 97-107

 • Solvoll, Mona K

  Football on Television: How has the coverage of the Cup Finals in Norway changed from 1961 to 1995?

  Read more (+)

  Solvoll, Mona K.2015. Football on Television: How has the coverage of the Cup Finals in Norway changed from 1961 to 1995?. Media Culture and Society 2015 ;Volume 38.(2) p. 141-158

 • Bang, T., Roppen, J., Krumsvik, H. A., Solvoll, K. M., og Barland, J

  Medieøkonomi: Konflikt og samspill

  Read more (+)

  Bang, T., Roppen, J., Krumsvik, H. A., Solvoll, K. M., og Barland, J. 2014. Medieøkonomi: Konflikt og samspill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 • Bech-Karlsen, J

  Den nye litterære bølgen. Litteraritet og transparens i norske dokumentarbøker 2006-20013

  Read more (+)

  Bech-Karlsen, J. 2014. Den nye litterære bølgen. Litteraritet og transparens i norske dokumentarbøker 2006-20013. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 • Feuls, M., Fieseler, C., og Suphan, A

  A social net? Internet and Social Media Use during Unemployment

  Read more (+)

  Feuls, M., Fieseler, C., og Suphan, A. 2014. “A social net? Internet and Social Media Use during Unemployment”. Work, Employment and Society 28 (4): 551-570. 

 • Fieseler, C., Meckel, M., og Ranzini, G

  Professional Personae‐ How Organizational Identification Shapes Online Identity in the Workplace

  Read more (+)

  Fieseler, C., Meckel, M., og Ranzini, G. 2014. “Professional Personae‐ How Organizational Identification Shapes Online Identity in the Workplace”. Journal of ComputerMediated Communication. doi: 10.1111/jcc4.12103.

 • Gran, A-B

  Digitale tider i kulturlivet. Om digitalt kulturforbruk, kulturpolitikk og kulturelle etterslep

  Read more (+)

  Gran, A-B. 2014. "Digitale tider i kulturlivet. Om digitalt kulturforbruk, kulturpolitikk og kulturelle etterslep". Sosiologi i dag. 44 (1): 13-38.

 • Gran, A-B

  Status 2013. Om privat kulturfinansiering

  Read more (+)

  Gran, A-B. 2014. Status 2013. Om privat kulturfinansieringRapport Arts & Business.

 • Røyseng, S

  Kulturpolitikk og lobbyisme. En case-studie av det dansepolitiske oppsvinget under Kulturløftet

  Read more (+)

  Røyseng, S. 2014. "Kulturpolitikk og lobbyisme. En case-studie av det dansepolitiske oppsvinget under Kulturløftet". Sosiologi i dag 44 (1): 66-89.

 • Warner-Søderholm, G., Andy Bertsch, A., Saeed, M., and Abdullah, ABM

  Doing Business in Norway: An International Perspective

  Read more (+)

  Warner-Søderholm, G., Andy Bertsch, A., Saeed, M., and Abdullah, ABM. 2014. "Doing Business in Norway: An International Perspective". Asian Journal of Research in Business Economics and Management 4 (11): 32-45.

 • Bech-Karlsen, J

  Between Journalism and Fiction. Three Founders of Modern Norwegian Literary Reportage

  Read more (+)

  Bech-Karlsen, J. 2013. "Between Journalism and Fiction. Three Founders of Modern Norwegian Literary Reportage". Literary Journalism Studies, Vol. 5, No. 1.

 • Bertsch, A. og Warner-Søderholm, G

  Exploring Societal Cultural Values and Human Rights and Development

  Read more (+)

  Bertsch, A. og Warner-Søderholm, G. 2013. «Exploring Societal Cultural Values and Human Rights and Development”. SAGE Open. July-September, 3 (3)

 • Fieseler, C. og Fleck, M

  The Pursuit of Empowerment through Social Media: Structural Social Capital Dynamics in CSR-Blogging

  Read more (+)

  Fieseler, C. og Fleck, M. 2013. “The Pursuit of Empowerment through Social Media: Structural Social Capital Dynamics in CSR-Blogging.” Journal of Business Ethics 118 (4): 759-775.

 • Gaustad, T. og Gran, A-B

  Opphavsrett som filmpolitisk virkemiddel

  Read more (+)

  Gaustad, T. og Gran, A-B. 2013. "Opphavsrett som filmpolitisk virkemiddel"The Nordic Journal of Cultural Policy 16 (1): 106-124.

 • Gran, A-B

  Site-Specific Strength: The regional power of historical plays and place sponsoring

  Read more (+)

  Gran, A-B. 2013. “Site-Specific Strength: The regional power of historical plays and place sponsoring”. In L. Lindeborg, og Lindkvist, L. (eds.)The Value of Arts and Culture for Regional Development - A Scandinavian Perspective. London: Routledge.

 • Bucher, E., Fieseler, C., og Suphan, A

  The Stress Potential of Social Media in the Workplace

  Read more (+)

  Bucher, E., Fieseler, C., og Suphan, A. 2012. “The Stress Potential of Social Media in the Workplace.” Information, Communication & Society 16 (19): 1639-1667

 • Gran, A-B., Gaustad, T., Figenschou, A., og A

  Digitalt kulturkonsum - en norsk studie.

  Read more (+)

  Gran, A-B., Gaustad, T., Figenschou, A., og A. Molde 2012. Digitalt kulturkonsum - en norsk studie. Forskningsrapport nr. 2: Handelshøyskolen BI.

 • Larsen, S. og Solvoll, M

  Medieplanlegging

  Read more (+)

  Larsen, S. og Solvoll, M. 2012. Medieplanlegging. Bergen: Fagbokforlaget

 • Mangset, P., Kleppe, B., og Røyseng, S

  Artists in an Iron Cage? Artist work in performing arts institutions

  Read more (+)

  Mangset, P., Kleppe, B., og Røyseng, S. 2012. ”Artists in an Iron Cage? Artist work in performing arts institutions.” The Journal of Arts Management, Law, and Society 42 (4):156-175.

 • Warner-Söderholm, G

  But we’re not all Vikings! Intercultural identity within a Nordic context

  Read more (+)

  Warner-Söderholm, G. 2012. “But we’re not all Vikings! Intercultural identity within a Nordic context.” Journal of Intercultural Communication. Issue 29.

 • Røyseng, S

  Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder

  Read more (+)

  Røyseng, S. 2011. Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder. Oslo/Bergen: Norsk kulturråd/Fagbokforlaget

 • Fieseler, C. Fleck, M. og Meckel, M

  Corporate Social Responsibility in the Blogosphere

  Read more (+)

  Fieseler, C. Fleck, M. og Meckel, M. 2010. "Corporate Social Responsibility in the Blogosphere”. Journal of Business Ethics 91 (4): 599-614.

 • Bech-Karlsen, J

  Jordskjelv i mediene: Vil journalistikken overleve?

  Read more (+)

  Bech-Karlsen, J. 2009. "Jordskjelv i mediene: Vil journalistikken overleve?" Materialisten, Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. Nr 1-2.

 • Gaustad, T

  Sweetening the deal: To what extend can public funding attract private film investors?

  Read more (+)

  Gaustad, T. 2009. “Sweetening the deal: To what extend can public funding attract private film investors?”. Nordicom Review 30 (2): 179-197.

 • Mangset, P. og Røyseng, S

  Kulturelt entreprenørskap

  Read more (+)

  Mangset, P. og Røyseng, S. 2009. Kulturelt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforlaget

 • Bech-Karlsen, Jo

  Losing i mediehuset. Filosofi, metoder og modeller til bruk i flermediale redaksjoner

  Read more (+)

  Bech-Karlsen, Jo. 2008. Losing i mediehuset. Filosofi, metoder og modeller til bruk i  flermediale redaksjoner. Fredrikstad: IJ-forlaget.

 • Røyseng, S

  Arts management and the autonomy of art

  Read more (+)

  Røyseng, S. 2008. ”Arts management and the autonomy of art”. International Journal of Cultural Policy 14, (1): 37-48.

 • Gran, A-B og Hofplass, S

  Kultursponsing

  Read more (+)

  Gran, A-B og Hofplass, S. 2007. Kultursponsing. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Bech-Karlsen, J

  Åpen eller skjult. Råd og uråd i fortellende journalistikk

  Read more (+)

  Bech-Karlsen, J. 2007. Åpen eller skjult. Råd og uråd i fortellende journalistikk. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Gaustad, T

  The Problem of Excludability for Media and Entertainment Products in New Electronic Market Channels

  Read more (+)

  Gaustad, T. 2002. “The Problem of Excludability for Media and Entertainment Products in New Electronic Market Channels.” Electronic Markets 12 (4): 248-252

 • Gaustad, T

  “Joint Product Analysis in the Media and Entertainment Industries: Joint Value Creation in the Norwegian Film Sector.” In R.G. Picard (Ed.) Media Firms: Structures, Operations, and Performance

  Read more (+)

  Gaustad, T. 2002. “Joint Product Analysis in the Media and Entertainment Industries: Joint Value Creation in the Norwegian Film Sector.” In R.G. Picard (Ed.) Media Firms: Structures, Operations, and Performance". Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Helgesen, T. og Gaustad

  Medieøkonomi

  Read more (+)

  Helgesen, T. og Gaustad, T. 2002. Medieøkonomi. Nesbyen: Stølen