BI Research Centre

Center for Creative Industries (BI:CCI)

BI Norwegian Business School has created a Research Centre for the creative industries to promote research and education in Norway.

 • All Items
 • Books
 • Journal Publications
 • Research Reports

2021

2020

  • Leo A. Grünfeld, Nina Bruvik Westberg, Maria Køber Guldvik, Ole Magnus Stokke, Jonas Erraia, Caroline Aarre Halvorsen, Peter Booth, Terje Gaustad og Anne-Britt Gran

   Et halvt år med koronakrise i kultursektoren. Erfaringer og fremtidsutsikter

   Leo A. Grünfeld, Nina Bruvik Westberg, Maria Køber Guldvik, Ole Magnus Stokke, Jonas Erraia, Caroline Aarre Halvorsen, Peter Booth, Terje Gaustad og Anne-Britt Gran. Et halvt år med koronakrise i kultursektoren. Erfaringer og fremtidsutsikter. Menon-publikasjon nr. 131/2020 i samarbeid med BI Centre for Creative Industries.

  • Nina Bruvik Westberg, Anne-Britt Gran, Maria Køber Guldvik, Ole Magnus Stokke og Leo Grünfeld

   Koronakrisens virkninger på kultursektoren: Resultater fra en spørreundersøkelse

   Nina Bruvik Westberg, Anne-Britt Gran, Maria Køber Guldvik, Ole Magnus Stokke og Leo Grünfeld. Koronakrisens virkninger på kultursektoren: Resultater fra en spørreundersøkelse. Menon-publikasjon nr. 69/2020 i samarbeid med BI Centre for Creative Industries.

  • Anne-Britt Gran, Linn-Birgit Kampen Kristensen, Audun Molde, Anja Nylund og Peter Booth

   Krise og kreativitet i musikkbransjen - koronaepidemien 2020

   Anne-Britt Gran, Linn-Birgit Kampen Kristensen, Audun Molde, Anja Nylund og Peter Booth. Krise og kreativitet i musikkbransjen - koronaepidemien 2020. Rapport nr. 1. Oslo: BI Centre for Creative Industries.

  • Terje Gaustad, Valentina Moreno og Anne-Britt Gran

   Forbruksmønstre i en digitalisert filmsektor

   Terje Gaustad, Valentina Moreno og Anne-Britt Gran. Forbruksmønstre i en digitalisert filmsektor. Oslo: BI Centre for Creative Industries.

  • Leo Grünfeld, Anne-Britt Gran, Nina Bruvik Westberg, Ole Magnus Stokke, Maria Køber Guldvik, Marian Scheffer, Terje Gaustad og Peter Booth

   Koronakrisen og kultursektoren. Endringer i aktivitet i mars og april 2020

   Leo Grünfeld, Anne-Britt Gran, Nina Bruvik Westberg, Ole Magnus Stokke, Maria Køber Guldvik, Marian Scheffer, Terje Gaustad og Peter Booth. Koronakrisen og kultursektoren. Endringer i aktivitet i mars og april 2020. Oslo: Menon Economics, rapport, nr. 56, i samarbeid med BI Centre for Creative Industries.

  • Gran, Anne-Britt; Booth, Peter; Ogundipe, Anne; Vestberg, Nina Lager; Røyseng, Sigrid; Hoel, Aud Sissel; Moreno, Valentina

   Digitale handlingsmønstre i kunst- og museumssektoren

   Gran, Anne-Britt; Booth, Peter; Ogundipe, Anne; Vestberg, Nina Lager; Røyseng, Sigrid; Hoel, Aud Sissel; Moreno, Valentina. Oslo: BI Centre for Creative Industries. 

2019

  • Peder Inge Furseth

   Norsk handelsnæring i 2019: Fra digitale drømmer til digital økonomi

   Furseth, Peder Inge. Norsk handelsnæring i 2019: Fra digitale drømmer til digital økonomi. Det Nye Digitale Norge. (2019) s 211-222

  • Booth, Peter; Ogundipe, Anne & Røyseng, Sigrid

   Museum Leaders' Perspectives on Social Media

   Booth, Peter; Ogundipe, Anne & Røyseng, Sigrid. 2019. Museum Leaders' Perspectives on Social Media. Museum Managemenet and Curatorship.

  • Furseth, Peder Inge

   Fra digitale drømmer til digital domino

   Furseth, Peder Inge. 2019. Fra digitale drømmer til digital domino. I Asbjørn Rolstadås, Arne Krokan, Per Morten Schiefloe, Gunnar Sand & Lars Thomas Dyrhaug (Red.), Fremtiden er digital: Det nye digitale Norge (s. 211-222). Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA): John Grieg Forlag.

  • Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind; Sverdljuk, Jana; Furseth, Peder Inge; Alm, Kristian; Moreno, Valentina

   Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider

   Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind; Sverdljuk, Jana; Furseth, Peder Inge; Alm, Kristian; Moreno, Valentina. Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tider. Oslo: BI Centre for Creative Industries. 

  • Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind; Theie, Macus Gjems; Molde, Audun; Gaustad, Terje; Sommerstad, Harald; Espelien, Anne; Gran, Anne-Britt

   Hva nå. Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje

   Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind; Theie, Macus Gjems; Molde, Audun; Gaustad, Terje; Sommerstad, Harald; Espelien, Anne; Gran, Anne-Britt. Hva nå. Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje. Rapport nr 1. 2019. Oppdragsgiver Kulturdepartementet. Samarbeidspartner Menon Economics. Oslo: BI Centre for Creative Industries. 

2018

2017

2016

2015

  • Anne-Britt Gran, Øyvind Torp og Marcus Theie

   Kreativ Næring i Norge 2008-2014

   Gran, Anne-Britt, Øyvind Torp, Marcus Theie. 2015. Kreativ næring i Norge 2008-2014. Oslo: BI Centre for Creative Industries

  • Anne-Britt Gran og Øyvind Torp

   Eksportundersøkelsen 2015

   Gran, Anne-Britt og Øyvind Torp. 2015. Eksportundersøkelsen 2015. Oslo: BI Centre for Creative Industries