-
Business and Alumni

Current webinars and seminars from BI Norwegian Business School

Upcoming and previous webinars / seminars from BI are digitally available here.

In order to keep pace with societal developments, BI strives to have an open dialogue with the business community and societal actors. As part of this, we conduct various webinars and seminars available to interested parties. Below you will find upcoming and previous webinars and seminars in both Norwegian and English.

Previous events

26. januar 2024

Lederens verktøykasse: Machiavelli, makt og ledelse

24. november 2023

Lederens verktøykasse: Slik praktiserer du tilstedeværende ledelse