-
Excerpt from course description

Creating Meaning for Change

Introduction

I dette kurset,  SLM 2009 Å skape mening rundt endring, skal studentene lære seg hvordan de kan bruke storytelling som verktøy for å skape mening rundt omstillings- og endringsprosesser.  Historier engasjerer og påvirker oss gjennom å spille på følelsene våre, og vi bruker dem – bevisst eller ubevisst – til å forstå omgivelsene våre. Derfor er storytelling spesielt godt egnet for å gi mening til endringer vi enten initierer selv eller forsøker å tilpasse oss til.

Course content

 • Storytellingens relevans i omstillings- og endringsprosesser
  • Identifikasjon, mening og følelser
  • Konkurrerende historier
 • Hvordan historier fungerer
  • Narrativ tenkemåte
  • Karakterer, plott og omgivelser
  • Struktur for å skape og bruke historier
 • Storytellerens mørke sider
  • Når mening erstatter sannhet
  • Storytellerens etiske dilemmaer

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.