Excerpt from course description

Data Protection and GDPR

Introduction

I mai 2018 trer EUs personvernforordning i kraft (GDPR - (General Data Protection Regulation)). Det vil da bli obligatorisk for mange offentlige og private norske og internasjonale virksomheter å opprette personvernombud. Vi kommer til å se en kraftig økning i antall ombud, og regelverket setter også strengere krav til personvernombudenes faglige kunnskap og evne til å utføre oppgavene sine. Formålet med kurset er å gi personvernombudene nødvendig kompetanse om den nye forordningen samtidig som de får innføring i endringsledelse og organisasjonsutfordringer knyttet til implementering av det nye regelverket i egen virksomhet.

Course content

  • Personvernforordningen
  • Personvernombudets oppgaver
  • Personvernombudets rolle
  • EUs politiske system
  • Endringsprosesser og organisatoriske utfordringer

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.