-
Excerpt from course description

Effective Teams - Influence Through Leadership

Introduction

Team som arbeidsform øker stadig, i norsk arbeidsliv så vel som i internasjonale organisasjoner. Oppgavene organisasjoner står overfor i dag er mer komplekse og krever høyere grad av samhandling enn tidligere. Imidlertid har trenden med å jobbe i team en skyggeside: ethvert samarbeid kan også generer prosesstap, og i mange team er tapet større enn gevinsten ved å samarbeide. Dette kan skyldes uklarhet om mål, møter som skaper misnøye og kjedsomhet, tillit som kan utvikle seg til mistillit og konflikt, samt at eierskap til og stolthet over teamet eller gruppen forsvinner som en konsekvens av uønsket gruppedynamikk. Samarbeidet er rett og slett ikke bærekraftig. For å jobbe godt i team, trenger vi kunnskap om team. Vi må vite hvilke prosesser som øker prestasjon, og samtidig skaper en gruppe preget av godt samspill og trivsel. Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske teamøvelser har kurset som mål å gi nettopp denne kunnskapen.

Course content

Teameffektivitetsmodeller

Hva gjør team effektive, varige - bærekraftige?
Hvordan utvikle effektive team?
Kommunikasjon i team
Kreativitet i team
Virtuelle team
Ulike teorier om ledelse 
Hva gjør de effektive teamlederne?

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.