Excerpt from course description

Labour Legislation and Working Life

Introduction

Introduksjon

Programmet gir deltakerne kunnskaper om den rettslige regulering av arbeidsforhold. Deltakerne settes i stand til å forstå og håndtere juridiske problemstillinger som oppstår når virksomheter og offentlige organisasjoner gjennomgår omstillinger i Norge og internasjonalt. Gjennom dette programmet får ledere, HR- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser som gjelder i arbeidslivet.

Course content

1st course module
Labour Law. Foundations; forms of regulation;
recruitment and hiring

2nd course module
Collective bargaining agreements and
employment contracts; wages and working
conditions

3rd course module
Readjustment, outsourcing, workforce
reductions

4th course module
Termination of employment contract - changes
and employment protection

5th course module
Transfers of undertaking, international business
and labour law across borders

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.