Excerpt from course description

Managerial Accounting in Retailing

Introduction

Kurset skal gi en oversikt over teorier, metoder og modeller fra det bedriftsøkonomiske fagområdet med anvendelse i varehandel. Kurset skal videre vise hvordan disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av virksomheter innenfor varehandel.

Course content

Emneoversikt
Delemne 1: Verdiskapning
Introduksjon til kurset
Bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og «grønn» økonomi
Beslutningsfokus og strategisk ledelse
Beslutninger til beste for hvem?
Hvilke grunnleggende forutsetninger må være til stede for at virksomheten skal kunne skape verdier? 

Delemne 2: Lean ledelse
Kontinuerlig forbedring
Ressursflyt versus verdiflyt
Visualisering
Ressursutnyttelse

Delemne 3: Økonomisk prosjektanalyse
Praktisk bruk av nåverdi/netto nåverdi
Verdiskapningsmodellen
Anvendelse av excel

Delemne 4: Kalkulasjon og prissetting
Grunnkalkylens oppbygging
Sammenhengen mellom bunnlinjefokus, bruttofortjeneste og svinn.
Prisreduksjoner fra forretningens og leverandørens sider
Kalkulasjonssøylen som modell for kalkulasjonsstyringen

Delemne 5: Regnskapsforståelse
Grunnleggende regnskapsprinsipper
Finansregnskapets hovedrapporter (resultatregnskapet, likviditetsregnskapet og balansen)
Utarbeidelse av hovedbudsjettene (resultatbudsjettet, likviditetsbudsjett og balansebudsjett) og sammenhengen mellom dem

Delemne 6: Rapportering og kommunikasjon av økonomiske data
Budsjetteringsprosessen
Kommunikasjon av økonomiske data og brukerens behov
Sosial intelligens hos regnskapsansvarlige, en nødvendighet?
Modellbygging og økonomisk rapportering
Rapportering og atferdsmessige konsekvenser
Rapportutforming

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.