Excerpt from course description

New Manager Boot Camp

Introduction

Som ny leder blir man stilt overfor nye krav og forventninger. Evnen til å takle de mange nye utfordringene kommer normalt med erfaring og tid, men for å lykkes best mulig i overgangen trenger man kunnskap, verktøy, metoder og innspill. Formålet med kurset er å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte mer trygg og effektiv i utøvelsen av sin lederrolle i organisasjonen.

I dette kurset går deltakerne gjennom en en prosess hvor de blir mer bevisst på sine lederegenskaper, samtidig som de blir kjent med de mest robuste forskningsfunnene på egenskaper ved god ledelse.

Course content

Hva er ledelse?
- Forskning på ulike former for ledelse og deres effektivitet
- Transformasjonsledelse

Hvordan virker ledelse?
- Ulike former for motivasjon og holdninger til leder og organisasjonen
- Kilder til indre motivasjon og sosial relasjon til organisasjonen
- Bruk av mål og tilbakemeldinger

Utfordringer i lederrollen
- Case, diskusjon og erfaringsutveksling

Hvordan lede på en god måte – inspirere, motivere og engasjere
- Verktøy og virkemidler, dialogbasert case

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.