Excerpt from course description

Organization Theory

Introduction

Dette kurset dreier seg om menneskelige egenskaper, hvordan slike egenskaper formes og hvilken betydning de har i arbeidslivet. De egenskaper som danner kursets fokus, er evner som intelligens og kreativitet, men også emosjonell intelligens, samt personlige egenskaper. Sistnevnte belyses av personlighets-psykologisk teori hvor trekk-teori er mest sentral i arbeidslivssammenheng. Det legges vekt på hvilken innflytelse slike egenskaper har for samspill med andre mennesker og for ytelse på ulike arbeidsoppgaver og i ulike situasjoner.

Et sentralt moment i kurset er hvordan de ulike egenskaper formes, utvikler seg og endres gjennom livet. Arv-miljø problematikk blir derfor et sentralt moment. Utover dette vil det legges vekt på hvordan menneskelige egenskaper kan måles og vurderes på andre måter. Psykologisk testing vil være viktig i seleksjonssammenheng og det samme vil være tilfelle for seleksjonsintervjuet. Digitale tester har blitt en standard sammenliknet med papir og blyant tester. Kryss-kulturelle perspektiver på egenskaper og testing er også sentralt.

Grunnlaget for å benytte psykologisk testing og jobbintervju er det som kan beskrives som en jobb-analyse hvor man vurderer hvilke krav til menneskelige egenskaper som er viktige når man skal ansette nye medarbeidere. Ferdigheter i å gjennomføre jobb-analyse er derfor også et av kursets tema.

Course content

 • Intelligens. Kreativ evne. Emosjonell intelligens.
 • Personlighetspsykologiske teorier. Trekk-teori.
 • Utvikling av evner og egenskaper. Arv-miljø problematikk.
 • Forholdet mellom evner, egenskaper og produktivitet i arbeidslivet.
 • Person vs situasjonsattribuering.
 • Psykologiske tester. Evne og personlighetstester.
 • Krav til reliabilitet og validitet. Test-statistikk.
 • Digitale tester vs papir og blyant versjoner av tester.
 • Jobb intervjuet.
 • Planlegging og gjennomføring av seleksjonsprosesser, herunder jobb-analyse, bruk av tester.
 • Etikk i bruk av psykologiske tester.

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.