Introduction

KOMPLETT KURSBESKRIVELSE VIL VÆRE KLAR SOMMEREN 2021.

Kursene vil omhandle kvantitativ metode, i en organisasjonspsykologisk anvendelse.

People analytics vil kreve at studenten bruker statistiske verktøy på et av mange tilgjengelige store datasett for å besvare en selvvalgt problemstilling.

 

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.