-
Employee Profile

Robert Rebnor

Lecturer - Campus Bergen

Department of Economics

Publications

Rebnor, Robert; Straume, Hans-Martin & Vårdal, Erling (2022)

Valutabruk i norsk utenrikshandel

Samfunnsøkonomen, s. 54- 65.

Basert på opplysninger fra detaljerte tolldeklarasjoner fra norsk fastlandsøkonomi undersøker vi valutabruk i norsk utenrikshandel i perioden 2004–2018. Det er velkjent at dollaren har en dominerende posisjon som internasjonal valuta. Riktignok blir euroen mye brukt i handel med EU-land, men den er lite brukt utenfor Europa. Alle disse trekkene blir bekreftet i vår undersøkelse på norske data. Vi viser dessuten at bruk av hjemvalutaen (norske kroner) er hyppigere enn det som er vanlig for små land. Målt i transaksjonsmengde blir om lag 30 prosent av norsk eksport priset i norske kroner. For importens vedkommende er kroneprisingen enda høyere, dvs. om lag 40 prosent. Måler vi valuta-andeler basert på transaksjonsverdier endres bildet. Dollar blir nå den viktigste valutaen i norsk eksport, og kroneposisjonen svekkes. Naturlig nok varierer valutabruk med landområder. For eksempel er dollar hyppig brukt i handel med land som tidligere tilhørte Sovjetunionen, samt i Kina og i sørøstasiatiske land. Vi finner også at valutabruken varierer med varetypen det handles i. For norsk eksport estimeres en multinomisk logitmodell der betydningen av transaksjonsverdi bekreftes som svært viktig. En annen viktig forklaringsvariabel for norske eksportørers valutavalg er størrelsen på per capita-inntekten i det landet vi handler med.

Rebnor, Robert & Vårdal, Erling (2016)

Er dollarens dager talte? Globale valutaer

Samfunnsøkonomen, 130(1), s. 28- 38.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2014 University of Bergen Master of Economics
Work Experience
Year Employer Job Title
2014 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2013 - 2015 University of Bergen Teaching assistant, part time