Faculty Profile

Paul Henning Fjeldheim

Teaching Professor - Department of Law and Governance

Area of Expertise

Publications

Fjeldheim, Paul Henning; Falkanger, Thorunn & Johnsen, Lars Halvor Ova (2020)

Eiendomsmegleren som medhjelper ved tvangssalg

Cappelen Damm Akademisk.

Fjeldheim, Paul Henning (2016)

Fornyelse av eiendomsmeglingsoppdrag

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Fjeldheim, Paul Henning (2015)

Bransjenorm for markedsføring av boliger - faktisk og rettslig betydning

Tidsskrift for eiendomsrett, 11(1), s. 33- 45.

Anderssen, Harald B; Bråthen, Tore & Fjeldheim, Paul Henning (2015)

Tilstandsrapporter i boligomsetningen - meglers plikter og selgeransvaret

Tidsskrift for eiendomsrett, 11(1), s. 1- 32.

Fjeldheim, Paul Henning (2012)

Oppgjør av eiendomshandel hvor pantedokument er bortkommet

Tidsskrift for eiendomsrett, 8(2)

Fjeldheim, Paul Henning (2011)

Egnethet for personer i eiendomsmeglingsforetak

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Fjeldheim, Paul Henning (2018)

Rimelig vederlag ved oppdragsgivers oppsigelse av oppdragsavtalen

[Popular scientific article]. Eiendomsmegleren, s. 44- 45.

Fjeldheim, Paul Henning & Falkanger, Thorunn (2017)

Forskriftssamling for eiendomsmeglerstudiet

[Scientific book]. Focus Forlag.

Fjeldheim, Paul Henning (2017)

Verdens beste eiendomsmeglere blir enda bedre!

[Popular scientific article]. Eiendomsmegleren

Fjeldheim, Paul Henning; Sædberg, Gustav J. & Stangeland, Sigrunn U. (2017)

Autorisasjonsordning for eiendomsmeglerfullmektiger

[Popular scientific article]. Eiendomsmegleren

Johnsen, Lars Halvor Ova; Falkanger, Thorunn & Fjeldheim, Paul Henning (2017)

Eiendomsmegling oppgavesamling

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Falkanger, Thorunn & Fjeldheim, Paul Henning (2016)

Forskriftssamling for eiendomsmeglerstudiet

[Scientific book]. Focus Forlag.

Fjeldheim, Paul Henning & Falkanger, Thorunn (2015)

Forskriftssamling for eiendomsmeglerstudiet

[Scientific book]. Focus Forlag.

Fjeldheim, Paul Henning (2014)

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester og avgjørelse i tvist mellom selger og kjøper

[Article in business/trade/industry journal]. Eiendomsmegleren, s. 32- 33.

Fjeldheim, Paul Henning (2009)

Oppgjør og kompetansekrav

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2001 University of Oslo Master
Work Experience
Year Employer Job Title
2005 - Present BI Norwegian Business School Senior Lecturer
2001 - Present Tetzschner & Co (Law firm) / Advokatfirmaet Fjeldheim AS Lawyer
1988 - 2001 M2 Eiendomsmegling AS Manager