Faculty Profile

Anne Berit Swanberg

Dean Teach & Learn, Associate Professor - LearningLab

Publications

Aagaard, Toril; Lund, Andreas, Ramberg, Kirsti Rye & Swanberg, Anne Berit (2018)

Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill.

UNIPED, s. 289- 303. Doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-03-09 - Full text in research archive

Aagaard, Toril; Breivik, June, Erikson, Inger Carin, Hjukse, Hjørdis, Swanberg, Anne Berit, Steen-Utheim, Anna Therese & Tveiten, Oddgeir (2018)

Teknologi og nye undervisningspraksiser: Videofortellinger som redskap for pedagogisk refleksjon

UNIPED, 41(2), s. 133- 146. Doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-02-05

Ved universiteter og høgskoler tar ledelsen og støtte- og utviklingsmiljøer ulike grep for å motivere fagansatte til å utforske digitale teknologiers pedagogiske potensialer. De ønsker også å utvikle mer aktive og fleksible undervisningspraksiser enn de som tradisjonelt har preget sektoren. I denne studien har vi undersøkt bruk av videofortellinger som redskap for å fremme fagansattes refleksjon over egen utdanningspraksis. Observasjon av diskusjoner mellom 13 undervisere fra ulike studieprogram og fag, er analysert i artikkelen. Diskusjonene som er studiens analyseobjekt, foregikk på et kurs i UH-pedagogikk (vår 2016). Før kurset så informantene to videofortellinger om omvendt undervisning. Studien viser at videofortellingene og spørsmålene som er knyttet til, fungerer som redskap for refleksjon i tverrfaglige kontekster. Selv om akademiske og fagspesifikke tradisjoner i en del tilfeller hemmer refleksjon over ny praksis, bidrar et tverrfaglig miljø til å fremme refleksjon.

Asting, Cecilie & Swanberg, Anne Berit (2011)

How can we make junior business students understand the importance of learning organizational behaviour and management?

Seminar.net : Media, technology and lifelong learning, 7(2), s. 69- 78.

Swanberg, Anne Berit & Martinsen, Øyvind L. (2010)

Personality, approaches to learning and achievement

Educational Psychology, 30(1), s. 75- 88. Doi: 10.1080/01443410903410474

Aagaard, Toril; Halvorsen, Håvar Uhre, Lanestedt, Jon, Lund, Andreas, Ramberg, Kirsti Rye, Lee Solheim, Luna & Swanberg, Anne Berit (2017)

Digitalisering for utdanningskvalitet. Status i norsk høyere utdanning.

[Report]. Norgesuniversitetet.

Swanberg, Anne Berit; Sjarbani, Larissa, Holte Haug, Kristin, Tvenge, Nina, Bøe, Tove & Asting, Cecilie (2012)

TECnology and MEdia USe in higher education

[Academic lecture]. NFPF/NERA’S 40TH CONGRESS.

Haugnes, Tor; Swanberg, Anne Berit & Ronæs, Nina Helene (2012)

Hvordan engasjere studentene? BI LearningLab: En idebok med eksempler

[Report]. BI LearningLab og Alpha Forlag.

Swanberg, Anne Berit (2009)

How Learning Styles influence Individual Learning in Small Groups

[Academic lecture]. ELSIN Conference.

Swanberg, Anne Berit & Martinsen, Øyvind L. (2008)

Mediator effects of approaches to studying and learning

[Academic lecture]. European Learning Style Information Network, ELSIN Annual conference.

Swanberg, Anne Berit (2008)

Identifying learning approaches in students’ exam papers

[Academic lecture]. European Learning Style Information Network, ELSIN Annual conference.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2010 BI Norwegian Business School PhD
1998 University of Calgary Master
Work Experience
Year Employer Job Title
2018 - Present BI Norwegian Business School Associate professor