Faculty Profile

Mads Nordmo Arnestad

Associate Professor - Campus Bergen

Publications

Arnestad, Mads Nordmo (2019)

Politically Incorrect Statements Do Not Make Leaders Seem More Trustworthy: Randomized Experiments Exploring the Perceptual Consequences of Political Incorrectness

Management Communication Quarterly, s. 1- 25. Doi: 10.1177/0893318919839787

Several political analysts, communication strategists, and academics have speculated that leaders who openly defy the norms of political correctness may gain a reputation for honesty and integrity, which may make them come across as more trustworthy. The present article reports the results from two randomized vignette-based experiments exploring the potential link between managers’ political incorrectness and perceived trustworthiness. The results offer no support for the notion that managers who make politically incorrect statements will come across as more trustworthy. On the contrary, the levels of perceived trustworthiness were found to be substantially lower for managers who express politically incorrect views, compared with those who express contrasting politically correct views.

Nordmo, Mads & Norman, Elisabeth (2018)

Spontanitet i leders tenkning gir inntrykk av moralsk motivasjon

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 21(4), s. 59- 67. - Full text in research archive

Nyere forskning tyder på at når vi skal finne ut hva noens egentlige motiv er, gjøres dette ofte ved at man evaluerer personens kognitive stil. Beslutninger med rot i spontane innfall tolkes gjerne som et uttrykk for genuin moralsk motivasjon, mens veloverveide og gjennomtenkte beslutninger fremstår som mer strategiske og egoistiske. Når ledere kommuniserer bedriftens tiltak for bærekraft og samfunnsansvar, vil tilhørere vurdere hvilke motiv som ser ut til å ligge bak tiltakene. Tiltak som er motivert av genuint moralsk ansvar, vurderes positivt, mens tiltak som tilsynelatende er motivert av økonomisk egennytte, vurderes nøytralt eller negativt. I denne studien undersøker vi mulige faktorer som kan fremme eller hemme inntrykket av genuin moralsk motivasjon. Vi rapporterer resultatene fra to kontrollerte eksperiment (N = 148) der en leder presenterte et tiltak for samfunnsansvar. Vi manipulerte graden av kognitiv spontanitet som lederen uttrykte i forbindelse med tiltaket. Lederen som signaliserte en delvis spontan kognitiv stil, ble oppfattet som mer åpen enn lederen som hadde tenkt grundig før hun bestemte seg for tiltakene, og med en lavere intensjon om å overtale. Dette var indirekte assosiert med større støtte til lederen og tiltakene. Det andre eksperimentet viste derimot at en leder som hevdet å ha kommet på tiltakene gjennom total kognitiv spontanitet, ble evaluert negativt. Samlet sett viser resultatene at ledere som fremstår som delvis spontant tenkende i sine beslutninger, kan oppnå enkelte fordeler.

Nordmo, Mads; Selart, Marcus & Lines, Rune (2016)

The others are doing it so we are doing it too: Casual effects of different justifications when managers communicate change decisions.

International Journal of Psychology, 51(S1)

Nordmo, Mads & Norman, Elisabeth (2016)

Perceived mortality and perceived morality: Perceptions of value-orientation are more likely when a decision is preceded by a mortality reminder

Frontiers in Psychology, 7 Doi: 10.3389/fpsyg.2016.00233 - Full text in research archive

Nordmo, Mads & Selart, Marcus (2015)

The asymmetrical force of persuasive knowledge across the positive–negative divide

Frontiers in Psychology, 6 Doi: 10.3389/fpsyg.2015.01324 - Full text in research archive

In two experimental studies we explore to what extent the general effects of positive and negative framing also apply to positive and negative persuasion. Our results reveal that negative persuasion induces substantially higher levels of skepticism and awareness of being subjected to a persuasion attempt. Furthermore, we demonstrate that in positive persuasion, more claims lead to stronger persuasion, while in negative persuasion, the numerosity of claims carries no significant effect. We interpret this finding along the lines of a satiety-model of persuasion. Finally, using diluted, or low strength claims in a persuasion attempt, we reveal a significant interaction between dispositional reactance and dilution of claims on persuasion knowledge. The interaction states that diluted claims increase the awareness of being subjected to a persuasion attempt, but only for those with a high dispositional level of reactance.

Eriksen, Kristoffer Wigestrand; Kvaløy, Ola, Laurilia, Bjørnar & Nordmo, Mads (2017)

Effort provision in a game of luck

[Academic lecture]. Choice lab 68 degree north conference.

Kvaløy, Ola; Eriksen, Kristoffer Wigestrand, Laurilia, Bjørnar & Nordmo, Mads (2017)

Effort provision in a game of luck

[Academic lecture]. Stabsseminar.

Nordmo, Mads; Selart, Marcus & Lines, Rune (2016)

The others are doing it so now we are doing it too: Causal effects of different justifications when managers communicate change decisions

[Academic lecture]. 31st International Congress of Psychology.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2016 Norwegian School of Economics, NHH PhD
Work Experience
Year Employer Job Title
2016 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor