-

Introduction

Kurset tematiserer hvordan kreative og kunstneriske kompetanser i kreativ næring kan overføres til og benyttes av privat næringsliv og offentlig sektor. Musikk, teater, billedkunst, arkitektur, design, litteratur, film, dataspill, mfl henvender seg til sansene våre og får oss til å oppleve og erkjenne på en annen måte enn ved rasjonell argumentasjon og kommunikasjon. Det betyr ikke at denne kreativiteten er spesielt mystisk eller irrasjonell; den forutsetter også spesifikk kunnskap, bestemte metoder og innlært håndverk. De kreative og kunstneriske kompetansene benyttes primært til å lage rene kultur- og designprodukter og kunstverk, men de kan også benyttes til å forbedre kommunikasjon, organisasjon, innovasjon mm i private bedrifter og offentlige institusjoner. I dette kurset skal vi studere disse kompetansene i både teori og praksis. 

Course content

  • Konkrete kompetanser som kreativ næring besitter; visuell, musikalsk, formgivning, improvisasjon, rollespill, interaksjon, kommunikative, dramaturgi mfl 
  • Estetisk kapital – en posisjonering av kapitalformen 
  • Status quo; i hvilken grad samarbeider norsk næringsliv med kreativ næring i dag 
  • Hvordan benyttes kreative kompetanser i ulike organisasjoner 
  • Barrierer for samarbeid og utnyttelse av kreative kompetanser 
  • Praktiske eksempler og øvelser 

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.