-
Excerpt from course description

Digital Tools and Technologies in Marketing

Introduction

Digitaliseringen griper inn i de fleste industrier og sektorer, og markedsføring som fag og funksjon har blitt påvirket gjennom en sterk vekst i ulike digitale verktøy og plattformer. Dette kurset har tre mål: 

 • Gi studentene en grunnleggende forståelse for digitale teknologier som blir brukt i markedsføring. De skal med andre ord få forståelse for grunnleggende prinsipper og mekanismer, slik at de får en helhetlig forståelse av temaet og hvilken rolle digitale teknologier spiller for analyse, automatisering, og personalisering. 

 • Gi studentene kunnskap om og grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy i markedsføring og hvordan digital markedsføring utføres. Studenter som går inn i arbeidslivet forventes å kjenne ulike digitale teknologier, og dette kurset vil introdusere dem for noen av viktigste digitale verktøy og hva disse verktøyene kan hjelpe dem å gjøre. Eksempler på relevante verktøyene er Google Analytics, Google Ads, Meta Business Suite, Salesforce og Hubspot. 

 • Sette studentene i stand til å lære og utvikle sine framtidige evner i digital markedsføring og bruk av digitale teknologier. Markedsførere forventes å raskt kunne sette seg inn og benytte nye digitale verktøy og teknologier ettersom de blir relevante for de arbeidsoppgavene de skal utføre. Dette kurset vil hjelpe studentene i gang med å gjøre det. 

Course content

 • Digital markedsføring  
  • Digital markedsføring og det digitale markedsføringsteknologilandskapet 
  • Den digitale kundereisen 
 • Databehandling og relasjonsdatabaser i markedsføring  
  • Grunnleggende om databaser og hvordan de brukes i markedsføring 
  • Praktiske eksempler fra CRM-software og markedsanalyser (eks. Salesforce) 
 • Web-teknologi og sporing 
  • Grunnleggende om web-teknologi (eks. struktur og design av web-sider (HTML, CSS), sporing, web-site interaksjon), 
  • Praktiske eksempler og digitale verktøy (eks. Google analytics og verktøy for lage websider som WIX) 
 • Søk og søkemotoroptimalisering 
  • Grunnleggende om søkemotorer og søkemotoroptimalisering (SEO) 
  • Praktiske eksempler med digitale verktøy (eks. Google Ads) 
 • Algoritmer, maskinlæring og data-drevne beslutninger  
  • Grunnleggende om algoritmer og maskinlæring 
  • Praktiske eksempler og digitale verktøy for å optimalisere målrettingen av annonser (eks. Google Ads)
 • Programmatisk markedsføring og performance marketing 
  • Introduksjon til programmatisk markedsføring og performance marketing 
  • Praktiske eksempler fra programmatisk kjøp av annonser på sosiale medier (eks. Meta Business Suite) 
 • Inbound markedsføring  
  • Grunnleggende om inbound markedsføring 
  • Praktiske eksempler med digitale verktøy (eks. Hubspot) 
 • Kontinuerlig læring og agilitet 
  • Growth Mindset og tilpasning til teknologiske endringer 
  • Verktøy for kontinuerlig læring: MOOCs, blogger, nettsider og nyhetsbrev verdt å følge 
  • Læringsteknikker (eks. aktiv notatskriving) 
  • Trender: blokk-kjedeteknologi og kryptovaluta, stemmesøk, AI chatbots, AR/VR markedsføring, mm. 

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.