Excerpt from course description

Entertainment industries

Introduction

Dette kurset skal gjennomføres første gang høsten 2020. Fullstendig kursbeskrivelse publiseres på web medio juni 2020. Denne beskrivelsen viser foreløpig innhold i kurset (med forbehold om endringer).

I dette kurset får studentene en innføring i de mediebaserte delene av kultur- og underholdningsbransjene. Med utgangspunkt i sine egne forbrukerperspektiv arbeider studentene seg igjennom casestudier fra film-, bok-, musikk- og spillbransjene til de gradvis opparbeider seg en helhetlig forståelse av underholdningsbransjene og et bransjeperspektiv. Studentene møter aktører fra bransjene og må bistå disse med råd om aktuelle og konkrete utfordringer de står overfor. Oppgavene løses med hjelp av analytiske verktøy tilpasset underholdningsbransjene fra økonomi-, organisasjon- og ledelsesfagene, og vi bruker de samme verktøyene til å undersøke hva som skiller og forener de ulike bransjene.

Course content

  • Film-, TV-, bok-, musikk- og spillbransjene: Egenart og fellestrekk
  • Aktører, prosesser og verdisystemer
  • Produksjon av enkle og komplekse kreative produkter
  • Markeder og markedsføring
  • Verdiskapning og fordeling
  • Finansiering
  • Organisasjons- og samarbeidsformer

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.