-

Introduction

Finans omhandler bedrifters, enkeltpersoners og myndigheters sparing og investering, og griper inn i alle deler av samfunnet. Dette introduksjonskurset i finans fokuserer primært på investeringssiden av finansfaget, og omfatter finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner), såkalte realinvesteringer (utbygginger m.m.), så vel som betydningen av bærekraftige investeringsbeslutninger. Studentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter for å fatte investeringsbeslutninger som er relevante både for bedrifter, myndigheter og privatpersoner. 

Studiet kobler teori og praksis ved å analysere realistiske eksempler med Excel. Dermed vil studentene også tilegne seg nyttig erfaring for å analysere investeringsprosjekter i arbeidslivet senere.

Course content

  • Introduction – Placement of the course's content in the finance subject
  • Interest calculation and application to the pricing of shares and bonds
  • Portfolio theory and risk
  • The capital value model: Price of risk in financial markets and significance for investment projects' cost of capital
  • Review of a realistic case for investment analysis

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.