Excerpt from course description

Introduction to entrepreneurship

Introduction

Kurset skal gi studentene en helhetlig oversikt over fagområdet entreprenørskap, og belyser spesielt entreprenørens betydning i samfunnet. Det gjennomgås hvordan forretningsideer oppstår, utvikles og blir til en bedrift. Kurset skal gi studentene en innføring i primærmarkedsundersøkelser og en introduksjon til hvordan en på et tidlig tidspunkt kan vurdere kommersialiseringspotensialet til forretningsideer. Det skal gjennomføres søk etter ideer som skal bearbeides og analyseres fram mot en mulighetsrapport.

I kurset skal studentene utvikle eget entreprenørielt tankesett gjennom prøving og feiling, og derme videreutvikle egne personlige egenskaper og holdninger. Undervisningen vil være praksisbasert og handlingsorientert hvor studentene selv er aktører for egen læring.

Course content

  • Introduksjon til entreprenørskap
  • Bevistgjøring av egen læringsprosess og introduksjon til entreprenørielt tankesett
  • Entreprenørskap og entreprenørens betydning i samfunnet. Økonomiske, sosiale, historiske og politiske perspektiver
  • Entreprenørens ressurser og nettverk
  • Introduksjon til intraprenørskap, offentlig entreprenørskap og sosialt entrepenørskap
  • Utvikling og gjennomføring av primærmarkedsundersøkelser 
  • Idesøk og vurdering av kommersielle potensialet til forretningsideer
  • Introduksjon til mulighetsstudier, analyse og rapport

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.