Introduction

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

HR-medarbeidere, ledere og konsulenter innen tilstøtende fag har mange oppgaver og utfordringer. Blant de viktigste av disse er forhold som berører lover og regler i arbeidslivet. En rekke forhold knyttet til arbeidsmiljø, arbeidstidsordninger, sykdom, medarbeideres og organisasjoners rettigheter i arbeidsforhold må håndteres i samsvar med lover og rettspraksis. Smidig og korrekt håndtering av nevnte forhold vil øke organisasjoners effektivitet. I dette kurset vil derfor de mest sentrale lover og regler i arbeidslivet bli gjennomgått.

Course content

 • Arbeidsrettens rettskilder
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Kollektiv arbeidsrett
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstid
 • Arbeidsmiljø
 • Lojalitet og ytringsfrihet
 • Sykefravær og sykepenger
 • Lønn og permisjoner
 • Oppsigelse og avskjed
 • Permittering
 • Omstilling og nedbemanning
 • Statsansatterett; ansettelse, omstillingsprosesser og opphør av arbeidsforhold i statlig sektor

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.