-
Excerpt from course description

Leadership: Executive Power and Sensemaking

Introduction

Programmet Ledelse, makt og mening gir analytisk og avansert innsikt i teorier og forskning om lederrollen og lederidentitet. Deltakerne lærer seg sentrale og relevante teorier om ledelse og lederrollen, både fra moderne ledelsesteori og fra klassiske internasjonale og tverrkulturelle tekster i akademiske perspektiver om ledelse. Få ledelsesprogrammer gir dette perspektivet på ledelse, hvilket er dokumentert gjennom internasjonale studier. Ledelse, makt og mening retter seg mot ledere og personer som aspirer til lederrollen. Det gir avansert og inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige og akademiske forankring. Denne innsikten rettes mot faglig tung anvendelse av kunnskap og ferdigheter i egen lederrolle. Kurset går dermed inn på sentrale spørsmål om bærekraft i organisasjon og ledelse.

Course content

1. samling:
Letre et le néant Personen som ledelsesutøver
Ledelse sett i eksistensialistiske og rolleteoretiske perspektiver

2. samling:
Master of the Game Ledelse og maktutøvelse
Ledelse sett i spillteoretiske og etiske perspektiver

3. samling:
Survival of the Fittest - Ledelse og mening
Ledelse sett i evolusjonsteoretiske og kompleksitetsteoretiske perspektiver

4. samling:
The Power of Talk - Ledelse og dialog
Ledelse sett i kommunikasjonsteoretiske og dialektiske perspektiver

5. samling:
Benchmarking antikkens Roma Ledelse og ekstrem resultatoppnåelse
Ledelse sett i narrative perspektiver sentrert rundt karismatisk ledelse
Studietur til Roma

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.