Excerpt from course description

Managerial Accounting and lean in retail trade

Introduction

Varehandelen er en næring i sterk endring, en naturlig konsekvens av flere forhold hvorav teknologisk utvikling trolig er den viktigste. Ny teknologi skaper ikke bare muligheter for forbedret og mer effektiv produksjon og vareflyt, men gir også muligheter for utveksling av informasjon i stor skala mellom relevante aktører, eksempelvis produsent, grossist, detaljist og konsument. Gjennom nye og forbedrede kommunikasjonskanaler påvirkes konkurransesituasjonen, konsumentenes adferd og maktforholdene mellom aktørene i næringens totale verdikjede.

I en tid preget av store endringer er god forretningsforståelse, god økonomisk innsikt, en forutsetning for overlevelse over tid.

Forståelse for hvordan butikken selv kan påvirke sin lønnsomhet er en viktig premiss for å kunne lykkes, og sammenhengene mellom begrepene verdiskapning, samspill, flyt og økonomisk styring er en forutsetning for å få dette til.

Course content

  • Om sammenhengene mellom verdiskapning, strategi, unikitet, kvalitet og økonomiske økonomiske mål.
  • Beslutninger og rasjonalitet, resultatfokus versus nåverdifokus.
  • Regnskapets prinsipper (resultatregnskap, balanse og likviditet) og regnskapsanalyse
  • Økonomistyring
  • Leanfilosofi og leanprinsipper
  • Kalkulasjon
  • Prissetting og prisstrategier

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.