Excerpt from course description

Personal Finance at School

Introduction

Dette er et praktisk og matnyttig kurs som presenterer økonomiske muligheter og trusler innen ulike livssykluser. Samtidig presenteres det juridiske emner som er av betydning for den personlige økonomien. Kurset belyser emner innen grunnleggende personlig økonomi, finansiering, forbrukerrettigheter, arbeidsmarkedet og skattesystemet.

Course content

  • Husholdningsbudsjett.
  • Bolig – leie eller eie sammen eller alene, kostnader og muligheter. 
  • Betydningen av risiko og usikkerhet, preferanser og irrasjonell atferd i personlig økonomi.
  • Gjelds- og betalingsproblemer. Inkasso og utlegg.
  • Studiefinansiering.
  • Lånebetingelser, lånekostnader, lånetyper og kredittverdighet.
  • Forskjellen på nominell og effektiv rente, renter og renters rente. Grunnleggende finansmatematikk
  • Kortsiktige og langsiktige investeringer med ulik risiko.
  • Pensjon og forsikring.

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.