-

Mot fornybar kraft og "det grønne skiftet": Norges energipolitiske muligheter Refleksjoner omkring regjeringens energimelding

Regjeringen la fram sin energimelding 15. april 2016.

Handelshøyskolen BI, La Naturen Leve (LNL) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) inviterer til energiseminar om teknologiske, praktiske og økonomiske muligheter og utfordringer i norsk energipolitikk.

Program

Sted: Auditorium C2-060 (følg skilt i resepsjonen) Møteleder professor Atle Midttun, BI

08.15: Morgenkaffe og 'mingling'

09.00 Åpning og bakteppe. Vidar Lindefjeld, politisk rådgiver i La Naturen Leve

9.15 Energi og teknologi: Hva står til rådighet; fordeler og ulemper

1. Norsk, landbasert vindkraft.
Arne Festervoll, partner i Adapt Consulting

2. Vannkraft.
Professor Ånund Killingtveit, NTNU/CEDREN

3. Havvind.
Kristin Gulbrandsen Frøysa, direktør i NORCOWE

10.15 Pause

10.30 Energi og teknologi (forts.)

1. Solenergi.
Erik Stensrud Marstein, forskningsleder ved Institutt for Energiteknikk

2. Hydrogen.
Steffen Møller-Holst, markedsdirektør, SINTEF.

3. Bioenergi
Professor Erik Trømborg, NMBU

11.30 Muligheter og utfordringer for norsk energisektor:
Hva bør Norge satse på?

Dialog mellom innledere og seminardeltakere.
Ordstyrer er professorTorjus Bolkesjø, NMBU

12.15 Enkel lunsj og 'mingling'

13.00 Forretningsmuligheter og marked

1. Utfordringer og muligheter i europeiske energimarkeder.
Innledning v/professor Atle Midttun, BI

2. Nye forretningsmodeller i energifeltet.
Pål Brun, direktør, Nordic Sustainable Ventures

3. Strategier og markedsutsikter i norsk kraftindustri.
Tom Nysted, konsernsjef, Agder Energi

4. Et industrielt perspektiv.
Ole Løfsnes, fagsjef, Norsk Industri

14.15 Pause

14.45 Politiske valg: Hvor ligger de gode energipolitiske løsningene? Noen av dagens innledere utfordrer et panel fra følgende partier:

  • Arbeiderpartiet v/ Anne Therese Gullberg, politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe
  • Høyre v/ Tony C. Tiller, energi- og miljøpolitisk rådgiver, Høyres stortingsgruppe
  • Miljøpartiet De Grønne v/ Knut Falk Qvigstad, politisk rådgiver
  • Venstre – v/ Odd Einar Dørum, vararepresentant til Oslo bystyre, tidligere Venstreleder og statsråd

Debattleder er Vidar Lindefjeld, La Naturen Leve

15.45 Slutt