-
Aktuelle energipolitiske spørsmål

Kraft- og karbonpriser og norsk gass

Hva kan vi forvente av kraft- og karbonprisene fremover, og hva vil dette ha å si for norsk gassproduksjon?

Tuesday
16
October
 • Starts:13:00, 16 October 2018
 • Ends:16:00, 16 October 2018
 • Location:BI Nydalen, Personalkantinen, Fine Dining
 • Contact:Knut Myrum Næss (knut.m.nass@bi.no)
Register

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg gir oss sine synspunkter på de viktigste energipolitiske utfordringene vi står overfor, etterfulgt av en diskusjon om hvilke krav digitalisering, det grønne skiftet og nye forretningmodeller stiller til BIs fremtidige energiforskning og energiutdanning. Vi setter spesielt fokus på høstens endringer i energi- og karbonmarkedene og norsk gassproduksjon.

Programme

 • Time
 • Title
 • Prorektor for forskning og fagressurser ønsker velkommen

  Prorektor Hilde C. Bjørnland

 • Energipolitiske utfordringer

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

 • Presentasjon av forskning og utdanning innen energi ved Handelshøyskolen BI

  Professor og prorektor for forskning og fagressurser Hilde C. Bjørnland

  Professor og leder av BI Senter for energi Atle Midttun

  Associate Dean og leder av BI Senter for energi Jon Lereim

 • Panel: Hvordan kan BI bidra til å møte fremtidens energiutfordringer og behov

  Leder av Executive Committee BI Senter for energi, Egil Bergsager

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Prorektor Hilde C. Bjørnland

   

  Moderator: Adjunct Fellow BI Institutt for strategi, Jostein Mykletun

 • Pause

 • Kraftpriser og Samspill med EU

  Kraftmarkedet fremover - VP Global Drivers Statkraft, Gry J. Åmodt

  Samspillet med EUs kraftmarked - SVP for system- og markedsutvikling Statnett, Kristin Munthe

   

  Moderator: Associate dean og leder av BI Senter for energi Jon Lereim

 • Økende karbonpriser: ny giv for norsk gass?

  Scenarier for EUs karbonmarked - Leder for karbonanalyse Thomson Reuters Point Carbon, Hæge Fjellheim

  Ny giv for norsk gass? - Energiøkonom Olje- og energidepartementet, Morten Evjenth Lindbæck

   

  Moderator: Associate dean og leder av BI Senter for energi Jon Lereim

 • Panel: Energi- og karbonpriser og fremtiden for norsk gass

  VP Marketing & Sales Director - DNV GL Oil & Gas, Hans Kristian Danielsen

  VP Global Drivers Statkraft, Gry J. Åmodt

  Leder av Executive Committee ved BI Senter for energi, Egil Bergsager

   

  Moderator: Professor og leder av BI Senter for energi Atle Midttun

Du møter

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, tidligere ordfører i Hadsel kommune i Nordland og statssekretær i Olje- og energidepartementet.

BI Professor, prorektor for forskning og fagressurser og direktør av BIs Centre for Applied Macro- and Petroleum Economics (CAMP) Hilde C. Bjørnland.

Professor og leder av BI Senter for energi Atle Midttun, med spesialisering innen økonomisk regulering, innovasjon og samfunnsansvar.

Associate dean og leder av BI Senter for energi Jon Lereim, med bakgrunn som Risk manager og prosjektleder i flere store prosjekter.

Leder av Executive Committee ved BI Senter for energi og seniorrådgiver i Lukoil Egil Bergsager.

Senior Vice President for system- og markedsdesign i Statnett Kristin Munthe.

Vice President Global Drivers i Statkraft Gry J. Åmodt.

Leder for karbonanalyse i Thomson Reuters Point Carbon Hæge Fjellheim, med spesialisering innen det Europeiske kvotesystemet (EU ETS).

Energiøkonom og olje- og gassanalytiker Morten Evjenth Lindbæck.

VP Marketing & Sales Director - DNV GL Oil & Gas, Hans Kristian Danielsen.