BI Senter for energi - Rådsmøte 2018

Utdanning for fremtidens energiledere

Hvilke krav stiller digitalisering, det grønne skiftet og nye forretningsmodeller til fremtidens ledere innen energi?

Dype endringer i forbindelse med digitalisering, det grønne skiftet og nye forretningsmodeller vil stille nye krav til utdanning for fremtidens ledere innen energi. BI Senter for energi inviterer Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og næringslivet til å gi oss sine synspunkter og forventninger. Vi setter spesielt fokus på høstens endringer i energi- og karbonmarkedene og det politiske samspillet med EU.

Practical information

 • Time:Tuesday, 16 October 2018 13:00 - 16:00
 • Place:BI Nydalen, Personalkantinen, Fine Dining
 • Contact:Knut Myrum Næss (knut.m.nass@bi.no)

Programme

 • Time
 • Title
 • Rektor ønsker velkommen

  Rektor Inge Jan Henjesand

 • Energipolitiske utfordringer

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

 • Utdanning for fremtidens energiledere

  Professor og leder av BI Senter for energi Atle Midttun

  Associate Dean og leder av BI Senter for energi Jon Lereim

  Professor og prorektor for forsknings- og fagressurser Hilde C. Bjørnland

 • Panel: Krav og forventninger til BIs energiutdanning i lys av digitalisering, det grønne skiftet og nye forretningsmodeller

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Rektor Inge Jan Henjesand

  Leder av Executive Committee BI Senter for energi, Egil Bergsager

  SVP for system og markedsdesign Statnett, Kristin Munthe

 • Pause

 • Kraftpriser og Samspill med EU

  Kraftmarkedet fremover - VP Global Drivers Statkraft, Gry J. Åmodt

  Samspillet med EUs kraftmarked - SVP for system- og markedsutvikling Statnett, Kristin Munthe

 • Økende karbonpriser: ny giv for norsk gass?

  Scenarier for EUs karbonmarked - Leder for karbonanalyse Thomson Reuters Point Carbon, Hæge Fjellheim

  Ny giv for norsk gass? - Energiøkonom Morten Evjenth Lindbæck

 • Panel: Energi- og karbonpriser og fremtiden for norsk gass

  CEO Digital Solutions DNV GL, Elisabeth Tørstad

  VP Global Drivers Statkraft, Gry J. Åmodt

  SVP for system- og markedsdesign Statnett, Kristin Munthe

  Leder for karbonanalyse Thomson Reuters Point Carbon, Hæge Fjellheim

Du møter

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, tidligere ordfører i Hadsel kommune i Nordland og statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Rektor ved BI Inge Jan Henjesand, tidligere førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole og direktør i næringspolitikk i Abelia.

Professor og leder av BI Senter for energi Atle Midttun, med spesialisering innen økonomisk regulering, innovasjon og samfunnsansvar.

Associate dean og leder av BI Senter for energi Jon Lereim, med bakgrunn som Risk manager og prosjektleder i flere store prosjekter.

BI Professor, prorektor for forsknings- og fagressurser og direktør av BIs Centre for Applied Macro- and Petroleum Economics (CAMP) Hilde C. Bjørnland.

Leder av Executive Committee ved BI Senter for energi og seniorrådgiver i Lukoil Egil Bergsager.

Senior Vice President for system- og markedsdesign i Statnett Kristin Munthe.

Vice President Global Drivers i Statkraft Gry J. Åmodt.

Leder for karbonanalyse i Thomson Reuters Point Carbon Hæge Fjellheim, med spesialisering innen det Europeiske kvotesystemet (EU ETS).

Energiøkonom og olje- og gassanalytiker Morten Evjenth Lindbæck.