-
BI Research Centre

Centre for Applied Macroeconomics and Commodity Prices (CAMP)

CAMP is established to bring together economists working on applied macroeconomic issues, with special emphasis on energy economics.

2024

 • Sunday, March 17, 2024 - Financial Times Fed will have to keep rates high for longer than markets anticipate, say economists

  “I see demand in particular as stronger in the US than in European countries,” said Hilde Bjørnland, professor of economics at BI Norwegian Business School, who thinks markets will have to wait until November for the first rate cut. 

 • Friday, February 23, 2024 - E24 Rapport: Norges Bank satte opp renten for sent

  Ifølge den ferske rapporten Norges Bank Watch undervurderte Norges Bank inflasjonstrykket og hvor godt norsk økonomi ville klare seg, og overvurderte styrken til den norske kronen i fjor. I år er det professor Leif Anders Thorsrud ved Handelshøyskolen BI og sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 som står bak rapporten, som lages hvert år av ulike økonomer på oppdrag for Finansdepartementet. Den skal vurdere Norges Banks pengepolitikk.

 • Friday, February 23, 2024 - DN Tydelig kritikk mot Norges Bank: – Pengepolitikken var treg

  Sentralbanksjef Ida Wolden Bache hevet renten bare seks ganger i fjor og nå er dommen fra Norges Banks vaktbikkje klar. Norges Bank Watch mener sentralbanksjefen agerte for sent da rentene begynte å stige i utlandet. I år er det sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 og BI-professor Leif Anders Thorsrud som har tatt over stafettpinnen i Norges Bank Watch.

 • Friday, February 16, 2024 - NRK Prisvekst i Skandinavia: Derfor stig prisane meir i Noreg

  Prisveksten i Noreg er meir enn dobbelt så høg som i våre naboland Sverige og Danmark, viser tal for desember. Den viktigaste og største skilnaden til Danmark er valutakursen. I motsetnad til sentralbankane i Noreg og Sverige, styrer den danske sentralbanken renta slik at den danske krona skal stabilisere seg mot euroen .– Dei siste åra har valutakursen blitt svakare i Noreg. Det gjer det mykje dyrare å importere varer, forklarer professor Hilde C. Bjørnland.

 • Wednesday, February 14, 2024 - DN Kronikk: «Håp» om økt kjøpekraft kan gjøre vondt verre

  Prisveksten avtar, men kan styrkes igjen av geopolitisk uro og militær opprustning, og kreve høye renter lengre. Da bør ikke regjeringen gjøre økt kjøpekraft til et av sine suksesskriterier, skriver Hilde C. Bjørnland, professor i samfunnsøkonomi ved BI.

 • Monday, February 5, 2024 - Minerva Den siste olje

  Sist Høyre var i regjering, ble ikke det økonomiske handlingsrommet benyttet til skattereduksjoner. Det bør partiet gjøre neste gang det kommer til makten. Til tema «Økonomisk bærekrat i velfersstaten» innledet Professor Hilde C. Bjørnland ved BI. Hun viste til norsk nasjonalregnskap, publisert i forbindelse med regjeringens fremlagte forslag til neste års statsbudsjett.

 • Monday, January 1, 2024 - E24 Kronen har overrasket Norges Bank

  Den svake kronen har bidratt til en høyere rentetopp enn ventet. Ifølge BI-professor Hilde Bjørnland tyder forskningen på at det ligger tunge drivkrefter bak svekkelsen av kronen over tid som svakere produktivitet i norsk økonomi. – Det å komme tilbake til en euro på 10 kroner vil kreve en mer produktiv økonomi. Norge er i ferd med å bli mer likt andre land, og da synes jeg det er vanskelig å se at kronen skal komme tilbake dit den var, sier Bjørnland.

 • Monday, January 1, 2024 - Bergens Tidende Det vi har stått overfor i år, er et valutasjokk

  Flere økonomer har foreslått å knytte kronen til euro (se faktaboks) for å sikre en stabil valuta. Men BI-professor Hilde Bjørnland synes ikke Norges pengepolitiske system bør endres nå. – Man må ha gode grunner for å endre regimet. Det å binde kronen til euro vil gi Norge mindre handlingsrom til å møte mange av de impulsene som slår inn over oss. I dag har vi stor fleksibilitet til å kunne sette ned renten ved økonomiske tilbakeslag på grunn av hendelser som covid, sier hun.

2023

 • Monday, December 18, 2023 - Samfunnsøkonomen Samspillet mellom penge- og finanspolitikken i en liten, åpen økonomi

  Øistein Røisland, Tommy Sveen og Ragnar Torvik utvikler en teori for det optimale samspillet mellom penge- og finanspolitikken i konjunkturstyringen. Mens en i utgangspunktet kunne tro at penge- og finanspolitikken bør dra konjunkturene i samme retning, viser de at dette ikke nødvendigvis er tilfelle.

 • Thursday, December 7, 2023 - DN Virker renten?

  Økte renter, globalt og i Norge, har trolig bidratt til å dempe inflasjonen. Målet er å få den videre ned uten å utløse nedgangstider, og kanskje er vi nå snart ved det punktet. Les Hilde C. Bjørnland sin kronikk i Dagens Næringsliv.

 • Thursday, October 19, 2023 - DN Oljepengebruken må under lupen

  Dersom verdens børser faller kraftig, blir vi nødt til å stramme kraftig inn på pengebruken i det offentlige. Det er vi ikke forberedt på. Les Hilde C. Bjørnland sin kronikk i Dagens Næringsliv.

 • Sunday, August 27, 2023 - Finansavisen Norges Bank kunne vært mer aggressiv

  Hvis man «kompenserte» innbyggerne og hjemmemarkedet for ulempene, kunne Norges Bank hevet renten mye mer, og dempet inflasjonen mer, mener professor Ragnar Torvik.

 • Thursday, August 17, 2023 - DN Kronikk: Fortsatt inflasjonsfare

  Norges Bank bør ikke kansellere planlagte rentehevinger på tross av at inflasjonen avtar. Energiprisene har falt, men inflasjonsforventninger holder prisveksten oppe. Les Hilde C. Bjørnland sin kronikk i Dagens Næringsliv.

 • Sunday, July 23, 2023 - Finansavisen Boligbeskatningen bør økes

  Professor Hilde C. Bjørnland kunne tatt en for laget ved å ta plass på Stortinget, men mener to perioder må holde for alle.

 • Wednesday, May 24, 2023 - DN Kronikk: Uforutsigbar finanspolitikk er problemet

  Det er ikke et isolert mål å ha en så stram finanspolitikk som mulig, men det er et mål å ha forutsigbar finanspolitikk. Det har vi ikke nå. Les Hilde C. Bjørnland sin kronikk i Dagens Næringsliv.

 • Wednesday, March 15, 2023 - DN Kronikk: Renten må fortsatt opp

  23. mars er det rentemøte i Norges Bank. Da bør styringsrenten settes videre opp, og Norges Bank bør signalisere at slik verden ser ut i dag, skal rentebanen fremover også litt opp. Les Hilde C. Bjørnland sin kronikk i Dagens Næringsliv.

 • Wednesday, January 11, 2023 - DN Kronikk: Rentene kan bli høye lenge

  Sentralbankene prøver å dempe inflasjonen uten å påføre økonomien for store negative konsekvenser. Det blir svært krevende, dersom globaliseringen skal reverseres. Les Hilde C. Bjørnland sin kronikk i Dagens Næringsliv.

2022

 • Tuesday, November 22, 2022 - Finansavisen Norge kan tåle et oljeprisstup

  Når oljeprisfallet kommer, må Norges Bank tillate høyere inflasjon for å sikre omstillingen, mener professor Ragnar Torvik.

 • Tuesday, October 11, 2022 - IAEE Association Webinars: Dutch Disease in Norway?

  Director and Professor Hilde C. Bjørnland participated in a webinar regarding Norway and the Dutch Disease on September 28, 2022.

  Read more

  Norway has been held up as a success in terms of avoiding Dutch disease following the discovery of hydrocarbons in 1969. Manufacturing employment has developed in line with other industrial countries, and productivity has not suffered. A tax system has been designed to enable the government to absorb the entire resource rent, deposit all of it in the Government Pension Fund Global, and limit spending to the fund’s expected real return. However, a strong home bias caused the demands created by the post-2000 investment boom to be directed towards the domestic, non-oil economy. As a result, prices and wages were bid up significantly above those of surrounding countries. The implied reduction of oil company profits cut tax revenues, so that arguably about half of the resource rent was diverted to the private sector and added to the spending boom. The talk will document these findings and discuss the future prospects for the Norwegian economy in view of the recent global cost increases and the eventual end to the petro saga.

 • Thursday, June 30, 2022 - Reuters Recession fears creep into ECB thinking at summer conference

  "SINTRA, Portugal (Reuters) - European Central Bank policymakers put on a brave face at their annual gathering in the hills above the Portuguese capital and forecast further economic expansion despite looming gas shortages, but in private conversations recession fears were increasingly dominant. Hilde C. Bjørnland, a professor of economics at the BI Norwegian Business School, estimates that a 10% increase in oil prices due to geopolitical tensions or supply constraints will reduce GDP in the euro zone by 0.5%. “The effect will be even larger when oil price volatility is also high, as it is now,” she told ECB policymakers."

 • Friday, March 25, 2022 - DN Kronikk: Tilbake til 1970-tallet

  Økt inflasjon og lavere vekst i verdensøkonomien gir krevende avveininger for Norges Bank fremover. Da trenger vi at finansministeren holder igjen på pengebruken og ikke fyrer opp inflasjonen enda mer. Les Hilde C. Bjørnland sin kronikk i Dagens Næringsliv.

 • Thursday, February 10, 2022 - DN Kronikk: Vi må gjøre noe med oljepengebruken

  Utfordringene vi står over for nå – klimakrise og eldrebølge – var ikke så presserende da handlingsregelen ble innført. Rammeverket må endres om vi skal klare å håndtere dem. Les Hilde C. Bjørnland sin kronikk i Dagens Næringsliv.

2021

 • Tuesday, December 7, 2021 - Oslo Business Forum Podcast Oslo Business Forum: #49 Hilde Bjørnland: Samfunnsøkonomen om pandemiens ringvirkninger

  - Jeg tror alle kjenner på overraskelsen over hvor voldsomt dette ble. For en samfunnsøkonom var det en enorm påminnelse om at standardmodeller ikke alltid er det vi trenger for å analysere alle problemstillinger. Det sier Hilde Bjørnland i episode 49 av podkasten All In med Oslo Business. I prat med tidligere BI-kollega og programleder Tor Haugnes, forklarer Hilde med samfunnsøkonomiske briller hva som foregikk i 2021, og hva hun tror konsekvensene av pandemien blir de neste årene.

 • Tuesday, November 30, 2021 - Forskning.no Hvordan kan klimaendringene ramme din økonomi?

  – Klimaendringer fører til større sannsynlighet for naturkatastrofer, som blir kostbart, og er en negativ impuls til økonomien som helhet. Det sier førsteamanuensis ved BI, Leif Anders Thorsrud. Han forklarer at det er gjort mye forskning på hvordan klimaendringer påvirker selskaper og aksjepriser, og mye på hvordan naturkatastrofer og ekstremvær påvirker økonomisk vekst.

 • Wednesday, November 3, 2021 - DN Kronikk: Mer data og nye analyser skal gi bedre og tidligere varsel om neste epidemi. Hva så med den økonomiske krisevarslingen?

  Pandemi og klimaendring krever bedre kriseforståelse og rask respons fra myndighetene, og store datamengder og nye analyser kan gi drahjelp. Norges Bank henger med, men hva med Finansdepartementet? Les Hilde C. Bjørnland sin kronikk i Dagens Næringsliv.

 • Wednesday, August 25, 2021 - DN Kronikk: Koronaskjevhet kan bremse oppgangen

  Den økonomiske gjeninnhentingen er ujevnt fordelt globalt, og pandemien har påvirket kvinner mer negativt enn menn, også i Norge. Det bør få konsekvenser for økonomisk politikk fremover. Les Hilde C. Bjørnland sin kronikk i Dagens Næringsliv.

 • Sunday, June 6, 2021 - DN Innlegg: Handlingsregelen bør fortsatt skrotes

  Om ti år er handlingsregelen bokstavelig talt på hell. Hvorfor ikke spare det gjenværende handlingsrommet vi har igjen til neste generasjon? Les Hilde C. Bjørnland sin kronikk i Dagens Næringsliv.

 • Friday, May 28, 2021 - DN Innlegg: Litt mer hattehylle?

  Som barn lå jeg på hattehyllen i fatters gamle Volvo, men mine egne barn sitter i dyre og godt polstrede barneseter. Hattehylle erstattes med barnesete også i økonomien – til hvilken kostnad? Les Leif Anders Thorsrud sitt innlegg i Dagens Næringsliv.

 • Wednesday, May 26, 2021 - DN Kronikk: På tide med nye regler for oljepengebruken

  Handlingsregelen har vært nyttig, men politikerne trenger nye styringsparametre nå. De må stilles til ansvar for hvor mye oljepenger de faktisk bruker og hvilke områder de prioriterer, skriver CAMP direktør Hilde C. Bjørnland i Dagens Næringsliv.

 • Tuesday, May 11, 2021 - DN BI-professor om oljepengebruken: – Regjeringen undervurderte hvor stor nedgangen kom til å bli

  Regjeringen oppjusterer oljepengebruken med nær 90 milliarder kroner i årets reviderte nasjonalbudsjett. Ekspertene er delte i synet på den økte pengebruken.

 • Tuesday, February 16, 2021 - Abelia Er Norge rigget for omstilling?

  Gjennom en møteserie i tre deler inviterer Abelia, Energi Norge, Rederiforbundet, Tekna og Norsk klimastiftelse til kunnskapsdeling og debatt om den store omstillingen av Norge. Del 2: Hva skal vi leve av? Du kan nå se opptaket. Samtale med Kim Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge og Hilde Bjørnland, professor på Handelshøyskolen BI. Ledet av Vibeke Munthe Kaas, strategidirektør i Abelia

 • Wednesday, February 10, 2021 - DN Kronikk: God grunn til å frykte boomerang til høsten

  Statlig pengedryss hindrer konkurs og jobbtap, men det forlenges stadig – og politikerne kappes om å plusse på. De må regne med en boomerangeffekt og konkursras når tiltakene opphører. Les Hilde C. Bjørnland sin kronikk i Dagens Næringsliv.

 • Wednesday, February 3, 2021 - Finansavisen Prognoseprisen for 2020 – CAMP på tredje plass

 • Tuesday, January 19, 2021 - DN Økonomer frykter arbeidstagere kommer dårlig ut av ny permitteringsutvidelse

  Noen av landets fremste økonomer advarer mot utvidelsen av permitteringsordningen. – Veldig uheldig å være passiv så lenge, sier professor Hilde C. Bjørnland.

2020

 • Tuesday, December 22, 2020 - DN Innlegg: Klimarisiko gir svakere kronekurs

  Miljøvernorganisasjonene som saksøkte staten i klimasøksmålet, har i alle fall fått støtte for sitt syn fra investorene som kjøper og selger norske kroner. Vi ser en «Gretha Thunberg-effekt» der mediedekning gjenspeiles i kronekursen, skriver Leif Anders Thorsrud.

 • Thursday, December 17, 2020 - DN Koronahjelp til klimakampen

  Under koronapandemien har klimautslippene falt kraftig og digitaliseringen skutt fart. Myndighetene bør utnytte momentet og kreve mer digitale møter og mindre unødvendig reising fremover, skriver CAMP direktør Hilde C. Bjørnland i Dagens Næringsliv.

 • Tuesday, December 8, 2020 - Narrative monetary policy surprises and the media: How central banks reach the general public

  In this column, Ter Ellen, Larsen and Thorsrud explain how central bank communication indirectly reaches the general public by affecting news media coverage on topics of particular relevance for monetary policy decisions.

 • Thursday, October 29, 2020 - DN Pandemien vil gi varige endringer – politikerne må tilrettelegge for det nå

  Koronapandemien vil gi varige endringer i økonomi og arbeidsliv. Politikerne må balansere nødhjelp til dagens bedrifter med tiltak som hjelper nye bedrifter i gang, digitalt eller i nye markeder, skriver CAMP direktør Hilde C. Bjørnland i Dagens Næringsliv.

 • Thursday, October 1, 2020 - Dow Jones After Shocking Events, News Signals an Effective Macro-Forecasting Tool

  Fresh evidence of how signals extracted from news can be an effective way to forecast economic performance comes in a new working paper, “News Media vs. FRED-MD for Macroeconomic Forecasting”. The paper was written by researchers at Norway’s central bank in collaboration with the BI Norwegian Business School in Oslo.

 • Thursday, October 1, 2020 - Dow Jones Climate Change and Transition Risk for Commodity Currencies

  As asset managers continue to eye the impacts of climate change, this timely academic research paper from the Centre for Applied Macroeconomics and Commodity Prices (CAMP) at the BI Norwegian Business School sheds welcome light on the risk for commodity currencies in the transition to a lower-carbon economy. The researchers examine how concerns about structural changes and policies aimed at reducing environmental and climate impact are reflected in the production levels of fossil fuel commodities.

 • Thursday, September 24, 2020 - DN Den andre bølgen

  Hilde C. Bjørnland skriver en kronikk i Dagens Næringsliv om den andre bølgen. "Lokale nedstengninger skal bremse smitten, men frykt påvirker også husholdningers og bedrifters adferd negativt. Fremover blir det viktig å tilpasse økonomiske tiltak til det som trengs der og da. Til det trenger vi en ny type innsikt."

 • Thursday, July 23, 2020 - DN Arbeid etter pandemien

  Debatten om man bør fortsette med hjemmekontor etter koronakrisen bør handle om noe helt annet enn fortreffeligheten (eller indignasjonen) over at man kan sitte med kosebukser på hjemmekontoret eller at ledere er bekymret for å miste kontroll. Den bør reise et mer grunnleggende spørsmål om hvordan vi skal organisere arbeidet etter pandemien, skriver Hilde C. Bjørnland i Dagens Næringsliv.

 • Thursday, June 4, 2020 - CAMA Webinar: COVID-19 and policy choices

  Hilde C. Bjørnland (BI Norwegian Business School and CAMP), James Morley (University of Sydney) and Daniel Rees (Bank for International Settlements) share their views on the trade-offs between growth, population containment, and health in a COVID world in a panel discussion on June 4, 2020.

 • Wednesday, June 3, 2020 - DN Kronikk: Oppgangen kan ta tid denne gangen

  I denne krisen mangler vi et sterkt lokomotiv som kan trekke i gang verdensøkonomien igjen. Det vil særlig ramme Norge, som også står foran en oljedrevet nedtur, skriver professor Hilde C. Bjørnland i Dagens Næringsliv.

 • Tuesday, May 19, 2020 - CAMA Webinar: Launch COVID-19 and the macroeconomy research program

  To celebrate the launch of the new research program “COVID-19 and the macroeconomy” in the Centre for Applied Macroeconomic Analysis a zoom panel was planned for Tuesday, May 19, 2020. Warwick McKibbin (visiting researcher at CAMP) presented his new results with Roshen Fernando on the global economic consequences of the pandemic based on new data on how the crisis is unfolding. Renee Fry-McKibbin (visiting researcher at CAMP) was the chair in a panel consisting of CAMA research associates Creina Day (Australian National University), Francesco Ravazzolo (Free University of Bozen-Bolzano, Italy and research associate at CAMP), Anella Munro (Asia School of Business, Malaysia), Joaquin Vespignani (University of Tasmania) and Warwick McKibbin in a discussion of the longer-term issues going forward for the macroeconomy as the world recovers from the pandemic and economic crisis.

 • Thursday, May 14, 2020 - Samfunnsøkonomene 02/2020 Etterspørsel og tilbud i koronaens tid

  Ragnar Torvik (NTNU og CAMP) og Halvor Mehlum (NTNU) diskuterer implikasjoner av koronakrisen i årets andre utgave av Samfunnsøkonomene. "For vestlige markedsøkonomier er koronakrisen en ny type krise, men denne krisen har paralleller til økonomier til andre tider, og til kriser på andre steder. Vi skal her drøfte noen mekanismer fra tidligere makrolitteratur, og fra litteratur om makroøkonomi for utviklingsland, som inneholder økonomiske sammenhenger som over natten er blitt relevante også for vår økonomi. "

 • Thursday, April 30, 2020 - Finansavisen Corona-bunnen nærmer seg

  Den norske Financial News Index stiger forsiktig fra bunnen. Vekstutsiktene er et halvt prosentpoeng bedre på halvannen uke. Selv om FNI-indeksen har steget den siste uken, understreker professor Hilde C. Bjørnland at vi fortsatt er på vei inn i en resesjon.

 • Friday, April 17, 2020 - PolyPod #PolyPod: Økonomiske konsekvenser av COVID-19 pandemien

  Professor Hilde C. Bjørnland, sjefsøkonom Øystein Dørum og kommentator Bård Bjerkholt diskuterer de økonomiske konsekvensene av Covid-19 pandemien i denne podcast-episoden.

 • Thursday, April 16, 2020 - DN Må forberede oss på den nye normalen

  Usikkerhet vil prege folks adferd og handlemønster lenge. Myndighetenes tiltak handler nå om å holde bedriftene flytende, men de må etter hvert legge til rette for å finne nye muligheter, skriver Hilde C. Bjørnland i Dagens Næringsliv.

 • Wednesday, April 15, 2020 - Forbes How Bad Will European Economies Get? Key Challenges For Each Country

  Leif Anders Thorsrud, manager of Centre for Applied Macroeconomics and Commodity Prices, says that Norway went into recession just three weeks into the virus outbreak. However, he also reveals that Norway may have a significant ‘get out of jail free’ card up its sleeve when it comes to dealing with the economic fall-out.

 • Wednesday, April 15, 2020 - DN Kronikk: Vi må forberede oss på den nye normalen

  Professor Hilde C. Bjørnland skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv at vi ikke kan forvente at verden går tilbake til der den var når krisen er over. Usikkerhet vil prege folks adferd og handlemønster lenge. Myndighetenes tiltak handler nå om å holde bedriftene flytende, men de må etter hvert legge til rette for å finne nye muligheter

 • Sunday, April 5, 2020 - DN Professor Hilde C. Bjørnland er mer bekymret enn hun var i 2014: – Tiden som annerledeslandet er nok over

  Professor Hilde C. Bjørnland tror koronakrisen kan ha ødelagt oljemarkedet for alltid, og mener viruset vil svekke norsk økonomi og politikernes handlingsrom fremover.

 • Thursday, April 2, 2020 - Finansavisen Nytt bratt fall i Financial News Index

  Konjunkturene faller raskere nå enn under finanskrisen, tror førsteamanuensis Leif Anders Thorsrud, BI.

 • Thursday, April 2, 2020 - Financial Times Coronavirus leaves wealthy Norway facing tough spending choices

  “The worst is ahead of us,” said Hilde Bjornland, professor of economics at BI business school in Oslo. “We are going to be more and more similar to other countries. We cannot keep on expanding our budget deficits.”

 • Thursday, March 26, 2020 - DN Kronikk: Det hjelper norsk økonomi lite om vi «åpner Norge» igjen nå

  Hilde C. Bjørnland diskuterer utfordringene den norske økonomien står ovenfor, og påpeker viktigheten av å skille mellom ringvirkningene av den globale krisen og virkningen av egenpåførte smittevernstiltak.

 • Thursday, March 26, 2020 - Finansavisen FNI viser nøyaktig samme stup som under finanskrisen

  Norges raskeste konjunkturmål, FNI-indeksen, viser et brått stup, nøyaktig som under finanskrisen. Da sank fastlandsveksten til minus 1,8 prosent.

 • Thursday, March 5, 2020 - Finansavisen Bråstup for norsk vekst

  Den norske «Financial News Index» (FNI) viser det klareste coronautslaget til nå i norske makroindikatorer. Indeksen fra BI-professor Hilde Bjørnland viser at vekstutsiktene har stupt, og det på bare én uke.

 • Wednesday, February 26, 2020 - DN Det verste er foran oss

  Hilde C. Bjørnland skriver at norsk politikk må tilpasses en ny økonomisk virkelighet – en virkelighet der vi ikke bare kan satse på flaks, men hvor politikerne må prioritere og ta vanskelige valg.

 • Monday, February 24, 2020 - Financial Times Wanted: new chief executive for Norway’s $1.2tn oil fund

  Hilde Bjørnland, a Norwegian professor and periodic adviser to the government on the fund, said: “There is a lot to decide. Who is in charge, should the fund be taken out of Norges Bank, how should it invest?”

 • Wednesday, January 8, 2020 - DN Tid for omstilling

  Hilde C. Bjørnland skriver om utfordringene knyttet til å fase ut den norske oljesektoren.

2019

 • Friday, October 18, 2019 - DN Økonomer reagerer på politisk nei til lakseskatt før utvalg har konkludert

  Før et regjeringsnedsatt utvalg har fått konkludere, er det et klart politisk flertall mot ny lakseskatt. Det får Ragnar Torvik og Hilde C. Bjørnland til å reagere.

 • Monday, September 23, 2019 - Finansavisen Søt musikk eller sure toner?

  Uroen i Midtøsten kan være det som får Norges Bank til å måtte snu etter rentehevingen skriver Førsteamanuensis Leif Anders Thorsrud.

 • Wednesday, June 12, 2019 - DN Bekymringer for været – også når renten settes

  Tiltagende ekstremvær bekymrer finanstilsynene verden over. Trolig vil også klimaendringer gjøre sentralbankenes jobb med å sette renten litt mer komplisert.

 • Wednesday, March 27, 2019 - DN Norsk dobbeltflaks – kvinner ut i jobb i det oljealderen tok til

  Hilde C. Bjørnland skriver om parallellen mellom kvinnenes inntog på arbeidsmarkedet og funnet av olje og gass: "For hvor flaks var det ikke at vi fant disse, million-år-gamle oljereservene akkurat i 1969, rett før kvinnene for alvor startet sin inntreden i arbeidslivet?"

 • Wednesday, February 6, 2019 - DN Rammet av usikkerhet

  Hilde C. Bjørnland skriver i DN om konsekvensene av at usikkerheten om USAs økonomiske politikk er på sitt høyeste på 30 år. Det går ut over verdensøkonomien – og norsk økonomi.

 • Sunday, January 20, 2019 - DN Hva skjer hvis vi slutter å lete etter olje?

  Økonomene tror ikke ungdomspolitikerne forstår hvor hardt norsk økonomi vil bli rammet hvis vi slutter å lete etter mer olje. Både Bjørnland og Torvik mener effektene av å ikke lete etter mer olje vil være til stede på kort sikt, men at de vil øke dramatisk på lengre sikt.

2018

2017

 • Thursday, December 7, 2017 - DN Pilene peker videre opp

  Konjunkturoppgangen tiltok litt i oktober og november sammenlignet med månedene før, viser ny temperaturmåler.

 • Wednesday, November 8, 2017 - DN Temperaturmåler: Oppturen fortsetter i norsk økonomi

  Veksten i norsk økonomi skjøt fart igjen i oktober, viser sanntidsindeksen FNI.

 • Wednesday, September 27, 2017 - Finansavisen Les og bli rik

  Om man kjøper og selger aksjer utelukkende basert på nyhetsstrømmen i finansmedia, gir det en risikojustert avkastning på 20 prosent, viser BI-forskning.

 • Tuesday, September 5, 2017 - DN Temperaturmåler viser enda sterkere vekst i norsk økonomi

  Så langt har FNI-indeksen truffet svært godt på utviklingen i norsk økonomi. Nå viser den at veksten skyter ytterligere fart.

 • Thursday, August 24, 2017 - BI Business Review Støtter sentralbanklovutvalgets forslag

  Professor Hilde C. Bjørnland kommenterer sentralbankutvalgets rapport.

 • Tuesday, August 22, 2017 - forskning.no Bør oljefondet og Norges Bank skilles?

  Statens pensjonsfond utland bør skilles fra Norges Bank, mener utvalg. Forskere advarer mot risiko for mer politisk innblanding.

 • Friday, May 26, 2017 - DN Hva du må lese for å vite om økonomien skal gå til bunns eller til himmels

  Aktivitetsindikatoren for norsk økonomi, som har fått navnet Financial News Index, er bygget på automatiserte tekstanalyser av nyhetsartikler fra norske aviser.

 • Tuesday, May 23, 2017 - E24 Ny måling viser sterkere vekst i norsk økonomi

  En ny måte å måle den samlede økonomiske aktiviteten på, viser at veksten i norsk økonomi akkurat nå skyter ytterligere fart.

 • Monday, May 22, 2017 - DN Ny måling viser sterkere vekst i norsk økonomi

  En ny og unik måte å måle den samlede økonomiske aktiviteten på, viser at veksten i norsk økonomi akkurat nå skyter ytterligere fart.

 • Monday, May 22, 2017 - Retriever Opp eller ned i norsk økonomi?

  Nå kan beslutningstagere og andre få mye tidligere informasjon om konjunkturutviklingen i norsk økonomi. Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI inngår samarbeid om å lage en ny indikator for norsk økonomi.

 • Thursday, March 30, 2017 - Aftenposten Skaper oljepenger krig?

  En økning i oljeprisen øker sannsynligheten for væpnede konflikter i land som produserer oljen på land. Det er motsatt i land som produserer oljen til havs.

 • Thursday, February 16, 2017 - DN Endrer handlingsregelen fra fire til tre prosent

  - Politikerne har i liten grad måttet prioritere. Slik sett mener jeg det er rom for å stramme inn litt, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

 • Monday, February 13, 2017 - LSE The ‘Dutch disease’ reexamined: Resource booms can benefit the wider economy

  In the cases of Norway and Australia, there's evidence of productivity 'spillovers' between industries, write Hilde C. Bjørnland and Leif Anders Thorsrud.

  Read more

  Do resource booms enhance growth in a country or lead to a ‘crowding out’ of other tradable industries, such as manufacturing? Traditional theories suggest that crowding-out effects dominate. The idea is that gains from the boom largely accrue to the profitable sectors servicing the resource industry, while the rest of the country suffers adverse effects from increased wage costs, an appreciated exchange rate and a lack of competitiveness as a result of the boom.

2016

 • Friday, December 30, 2016 - E24 Ny virkelighet for oljepengebruken i 2017

  De neste årene må Stortinget lære seg å prioritere og begrense forbruket, for bruken av oljepenger vil flate ut, sier ledende politikere.

 • Friday, December 23, 2016 - Finansavisen Omtale av forskning og intervju «For nærsynte sentralbanker»

  MAKRO: Sentralbankene er for trege til å respondere på internasjonale data. Derfor blir de gang på gang nødt til å endre rentebanene, viser et Norges Bank-analyse.

 • Thursday, October 20, 2016 - Finansavisen Stort flertall for økning

  Utvalgsmedlem BI-professor Hilde C. Bjørnland, som presenterte flertallets begrunnelse, mente det ville kreve politisk vilje og evne å tilpasse den økonomiske politikken på kort og lang sikt, og understreket at utfordringen blir å gjøre gradvise endringer i oljepengebruken, ved å skjære gjennom svingningene i fondsverdien.

 • Wednesday, October 19, 2016 - Dagsavisen Flere oljepenger bør plasseres i aksjer, mener utvalg

  Forutsatt at politikerne klarer å holde igjen i gode tider, er det forsvarlig å øke oljefondets investeringer i aksjer til 70 prosent, mener ekspertutvalg. Gitt at det er politisk vilje til å tilpasse den økonomiske politikken både på lang og kort sikt, er risikoen akseptabel, sier BI-professor Hilde C. Bjørnland.

 • Tuesday, October 18, 2016 - Varden Får aksjeråd for oljefondet

  Bør oljefondet kunne gamble litt mer med norske sparepenger ved å plassere flere oljekroner i aksjer? Hilde C. Bjørnland, professor ved BI har sittet i det regjeringsoppnevnte utvalget som har sett på aksjeandelen i Oljefondet.

 • Thursday, October 13, 2016 - DN Hvor blir det av oppturen

  To år etter at oljenedturen for alvor slo inn i norsk økonomi, spør mange seg om bunnen nå er nådd. Spørsmålet burde heller være om det blir noe særlig til opptur? Og i så tilfellet, hva blir de nye driverne? Hilde C. Bjørnland, professor, Senter for anvendt makro- og petroleumsøkonomi (CAMP), Handelshøyskolen BI

 • Monday, September 19, 2016 - Aftenposten Glem å prøve å finne «den nye oljen»

  Oljenasjonene Norge og Canada leter begge etter veien videre. Dette kan Norge lære av Canada, mener investor og teknologirådgiver Leonard Brody. Det har aldri vært et bedre tidspunkt for å se til Canada enn nå. Hilde C. Bjørnland er professor i samfunnsøkonomi på BI, og kan si seg enig i at Canada har lyktes når det gjelder gründervennlige skatteincentiver og satsing på teknologikompetanse i utdanningen.

 • Thursday, June 2, 2016 - DN Nedturen er ikke over

  Den økonomiske nedturen er slett ikke over selv om oljeprisen stiger advarer professor Hilde C. Bjørnland.

 • Friday, April 15, 2016 - Samfunnsøkonomen Ringvirkninger i råvareproduserende land

  Guest commentary in Samfunnsøkonomen by Hilde C. Bjørnland and Leif Anders Thorsrud. Published April 2016.

2015

2014

2013

 • Saturday, December 14, 2013 - Finansavisen Ringvirkninger av olje

  Guest commentary in Finansavisen by Hilde C. Bjørnland and Leif Anders Thorsrud.

 • Thursday, September 5, 2013 - Dagens Næringsliv Oljeringvirkninger

  Guest commentary in Dagens Næringsliv by Hilde C. Bjørnland and Leif Anders Thorsrud.