Gaustad, Terje og Torp, Øyvind. 2018. Seminar i samarbeid med Film & Kino og Den Norske Filmfestivalen, 19. august 2018 i Haugesund.

Booth, Peter: Museums and social media: revolution or distraction.
[Public lecture]. Astrup Fearnley Museum, International Museum Day, 20th May 2018.

Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind. 2018. Det vellykkede Bokhylla-prosjektet kan vise vei. Debattinnlegg i aftenposten: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/gPyorB/-Det-vellykkede-Bokhylla-prosjektet-kan-vise-vei--Gran_-Kristensen-og-Rossaak

Gran, A.B.: Keynote på innspillkonferansen Kulturpolitikk for en ny tid;
«Hvilken fremtid planlegger vi for?», Det Norske Teatret, 3. mai 2017.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avspark-for-arbeidet-med-ny-stortingsmelding-om-kultur/id2548548

Vestberg, Lager N.: Research Seminar, Centre for Textual Studies, De Montfort University, Leicester, 18. Oktober 2017.

Vestberg, Lager N.: Cultures of Photography Research Seminar, Photographic History Research Centre, De Montfort University, 6. November 2017.
NRK konkurrerer i liten grad ut lokale nettaviser - Dagens avis (digital ...
https://www.dn.no/avisen/dn_2018-03-20/29

Betalingsmur bra for lokalaviser. Kronikk. Dagens Næringsliv [Avis] 2017-03-21.
https://s3.dn.no/etterBors/2017/03/20/2048/Innlegg/betalingsmur-bra-for-lokalaviser

Betalingsmur bra for lokalaviser. Innlegg. Kampanje 2017-04-04.
http://kampanje.com/medier/2017/04/--bedring-med-brukerbetaling2/
Gir VG mer ansvar. Intervju.

http://www.klassekampen.no/article/20170531/ARTICLE/170539993
Får for lite betalt på nett. Intervju.

http://www.klassekampen.no/article/20170622/ARTICLE/170629987
Presser ut lokalavisene. Intervju.

Gaustad, Terje og Torp, Øyvind. 2017. Det smale mangfoldet. Seminar i samarbeid med Film & Kino og Den Norske Filmfestivalen, 20. august 2017 i Haugesund.

Gaustad, Terje og Torp, Øyvind. 2017. Det smale filmmangfoldet. Dagsavisen
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/det-smale-filmmangfoldet-1.1027670

Tøien, Irina Eidsvold: «Kunstnerne har grunn til bekymring.» Kronikk, Dagens Næringsliv [Avis] 2017-05-11.
https://www.dn.no/etterBors/2017/05/10/2030/Innlegg/kunstnerne-har-grunn-til-bekymring

Tøien, Irina Eidsvold og Irgens-Jensen, Harald:
«Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist.» Det årlige opphavsrettskurset; Park hotell, Sandefjord 2017-03-09.

Tøien, Irina Eidsvold: «Hva er vitsen med opphavsrett!» Bogstadtanken. Samfunn og fag; 2017-02-17.

Tøien, Irina Eidsvold: «Norsk rett 2015-2017», Nordisk opphavsrettssymposium; Helsinki, 2017-09-06 - 2017-09-09.

Bucher, Taina: Keynote på 'Jubileumsseminar: Morgendagens medievitenskap? IMK 30 years anniversary seminar’, ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, August 2017. (https://www.hf.uio.no/imk/forskning/aktuelt/arrangementer/andre/2017/imk30.html)

Bucher, Taina: Keynote plenary ved ‘The Digital Everyday Conference’, Kings College University of London, May 2017. http://www.centrefordigitalculture.net/?p=78

Gran, A.B.: «Kulturelt ansvar, publikumsutvikling og robotene kommer”, NPU-konferansen, Stavanger konserthus, oktober 2016.
Link: Kulturelt ansvar, publikumsutvikling og robotene kommer